01 A levéltárnak otthont adó püspöki székesegyház 02 Képek a levéltárból 1 03 Képek a levéltárból 2 04 Képek a levéltárból 3 05 A püspöki és káptalani levéltárak 18. század eleji közös lajstroma 06 Kötetes iratok, jegyzőkönyvek 07 A nagyváradi plébánia híveinek összeírása 1771-ből 08 A püspökség vaskohi uradalmának pénztári számadása 1770-ből (a nagyváradi papnevelde nyomtatványa) 09 A püspökség béli uradalmában működött üvegmanufaktúra számadása 1769-ből 10 A káptalan statutuma a 19. század elejéről 11 A székesegyház keresztmetszeti rajza 1823-ból 12 A teljes egyházmegyére kiterjedő anyakönyvi (házassági) másodpéldányok 1822. évi kötete 13 ... és két belső lapja 14 A székesegyház kottatárának egy korai darabja 15 Nyomtatott püspöki körlevél első oldala, Széchényi Miklós püspök címerével (1912) 16 Iratkötegek a 20. század elejéről 17 Az egyházmegyei klérus a 19-20. századok fordulóján 18 Részlet a püspökség Bihar községbeli birtokainak úrbérrendezési térképéről (1861) 19 Nyomtatott egyházmegyei sematizmus (1824)Digital Photos Album by VisualLightBox.com v3.2