01 Szent László sírbatétele a Magyar Anjou Legendárium miniatúráján és a szent király sírjánál véghezvitt tüzesvas próbák jegyzéke 02 Várad Sebastian Münster térképén (16. század közepe) 03 Gánóczy Antal kanonok és Keresztúri József akadémiai tanár egyházmegye-történeteinek címlapjai (1776, 1806) 04 Szent László kőszobra, melyet 1740 körül állítottak fel Nagyvárad-Újváros főterén, később a papnevelde kertjébe került, jelenleg a székesegyház oldalbejáratánál látható 05 A váradi püspöki zenekar karnagyai Patachich Ádám püspökségének idején, Michael Haydn, Karl Ditters von Dittersdorf, Venceslaus Pichl 06 A káptalan barakonyi birtokának térképe, 1797 07 A káptalan Micske-pusztai birtokáról készült térkép részlete, 1794 08 Nagyvárad a 19. század elején, a jezsuiták által korábban emelt kálvária-keresztekkel és az 1839-ben épült Kálvária-kápolna, lebontása előtt (1940-es évek) 09 A papnevelde épülete és egyetlen - fugyivásárhelyi - birtokának átnézeti térképe 10 Püspöki és káptalani birtoktestek közötti határvitákat ábrázoló térképlap, 1802 11 Püspöki uradalmi birtokot ábrázoló térkép részlete a 19. század első éveiből 12 Nogáll János nagyprépost, szociális és oktatási intézmények alapítója 13 A nagyváradi Katolikus Kör épülete és egyik évkönyve 14 Ipolyi Arnold püspök (1886) és az egyik jelentős műgyűjteményének a katalógusa 15 A püspökség legősibb birtokainak egyike, a hévizeiről híres Püspökfürdő, vagy Szent-László fürdő 16 A Szent László menedékház és kápolna Váradolasziban 17 A nyárlói birtok úrbérrendezési térképe, 1873 18 Várad-Velence térképe (mely a püspökség váradi uradalmához tartozott) 19 Az egyházmegyei klérus 1882. évi névtára és a papság fényképei Szmrecsányi püspök idejéből 20 Tudós váradi kanonokok, Bunyitay Vince, Fraknói Vilmos, Karácsonyi János, Rómer Flóris 21 Uradalmi főerdőmérnök (Hesz Ágoston) és az uradalmi személyzet szolgálati utasításai a 20. század elején 22 A püspöki palota előcsarnoka az 1920-as évek végén. Középen Mayer Antal apostoli kormányzó 23 Fiedler István szatmár-váradi püspök az 1930-as évek közepén és az összevont püspökségek közös zsinatának határozatai 24 Körmenet indul a püspöki palotából az 1930-as években 25 A központi papság 1940-ben (középen Némethy Gyula kanonok-művészettörténész, a felső sor jobb szélén Bogdánffy Szilárd) 26 A Szent Jobb Nagyváradon 1942-benDigital Photos Album by VisualLightBox.com v3.2