Rugăciunea tinerilor pentru unitatea creștinilor

 

În săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştinilorCentrul Diecezan de Tineret al Episcopiei Romano-Catolice de Oradea a chemat la rugăciune și în acest an pe tinerii din mai multe culte creștine din Oradea. Astfel, sâmbătă21 ianuarie 2012,  orele 17.00 , tinerii care au participat la întâlnirea ecumenică din Catedrala Romano-Catolică Oradea s-au rugat pentru împlinirea  dorinței Domnului Isus Cristos „.. ca toți să fie una”.

 

Rugăciunile au fost rostite de către tinerii Centrului Diecezan de Tineret, elevii Liceului Romano-Catolic „Szent László”, reprezentanții parohiilor romano-catolice ale credincioșilor români și slovaci, tineri ai Oficiului Pastoral de Tineret al Episcopiei Greco-Catolice de Oradea, grupul de tineri greco-catolici „Allegria” din Oradea,  elevi ai Liceului Reformat „Lorántffy Zsuzsanna” și tineri ai cumunităților reformate din Oradea-Velența, Oradea-Rât și cartierul Rogerius.

 

În fața altarului din Catedrală au fost pregătite simboluri creștine care exprimau ideea unităţii: barca simbol al Bisericii, catargul în formă de cruce simbol al învierii. Episcopul Diecezei Romano-Catolice de Oradea, Excelența Sa Böcskei László în cuvintele de salut adresate celor prezenți, a explicat această simbolistică, şi a remarcat faptul, că în această  barcă,  sub crucea lui Cristos este loc pentru fiecare om, pentru fiecare creştin.

 

După citirea evangheliei despre Păstorul cel bun, tinerii au rostit rugăciunile proprii îmbogățind mreaja pregătită cu câte un nod, simbol al misiunii primite de la Isus ".. veniţi după mine şi eu vă voi face pescari de oameni"! Prin rugăciune, prin eforturile noastre binecuvântate de Dumnezeu putem contribui la consolidarea mrejei Bisericii – spuneau tinerii. În acest scop este nevoie de angajamentul și de faptele bune ale fiecăruia.

 

Tinerii au mulţumit şi reprezentanților cultelor creștine pentru  rugăciunile lor şi pentru faptul că au fost în această Barcă a creștinilor alături de ei, susţinându-i în iniţiativele lor!

 

Ertsey Melinda, asistent-pastoral