Să ne pregătim în familie pentru Sfintele Paști

Să ne pregătim împreună în familie pentru sărbătoarea sfintelor Paști!

 

DUMINICA FLORIILOR   |   JOIA MARE   |   CINA CEA DE TAINĂ

VINEREA MARE   |   VIGILIA PASCALĂ   |   DUMINICA SFINTELOR PAȘTI

IMAGINI DE COLORAT PENTRU COPII

 

 

DUMINICA FLORIILOR

Biserica Catolică își amintește intrarea lui Isus în Ierusalim.Cu această zi începe Săptămâna Mare, care prin patimile și moartea pe cruce a lui Isus, ne conduce spre mistreul pascal. În aceastră zi, sfânta liturghie începe cu procesiunea care ne aduce aminte de intrarea în Ierusalim, și în cadrul căreia credincioșii salută clerul și asistența ce se îndreaptă către biserică cu ramuri de salcie sau palmier, asemeni poporului din Ierusalim în vremea lui Cristos. Mulți dintre  cei atunci prezenți și-au întins pe jos veșmintel, alții au rupt crengi de palmier, ți le-au așezat înaintea lui Isus: „Osana! Fiul lui Davíd! Binecuvântat cel ce vine în numele Domnului! Osana în înaltul cerurilor!” (Mt 21, 8). Această ceremonie este parteintegrantă a procesiunii din liturghia de Florii. Preotul binecuvântează ramurile aduse de credincioși: „Dumnezeule veșnic și atotputernic, binevoiește a binecuvânta aceste ramrui, pentru ca noi, cei care pășim acum cu bucurie pe urmele lui Cristos Rege, să ajungem prin el și în Ierusalimul cel veșnic.” Această zi se mai numește în liturghie și duminica pasiunilorDomnului. În cadrul sfintei liturghii sunt citite sau cântate pasiunile lui Cristos.

Date fiind împrejurările speciale, în acest an nu putem sărbători împreună intrarea Domnului Isus în Ierusalim. Binecuvântarea ramurilor și procesiunea sunt anulate, preotul celebrând singur în biserică sfânta liturghie. Să ne alăturăm lui în rugăciune, și să citim patimile Domnului nostru Isus Cristos!

 

LECTURILE SFINTEI LITURGHII

procesiune: Evanghelia - Mt 21, 1-11

sfânta liturghie: Is 50, 4-7; Fil 2, 6-11; Evanghelia - Mt 26, 14-27. 66

 

RUGĂCIUNE PENTRU TINERI (Duminca Floriilor – Ziua Mondială a Tinerilor)

Tată Ceresc! Primește în grija ta de inimile tinere și trezește în acestea o viață nouă. Dăruiește-le gustul bucuriei care vine de la Tine. Fă-i să simtă dragostea Ta. Hrănește în sufletele lor dorința de a te luji cu puritate. Statornicește-le inimile și întărește-le voința. Apără-i de puterea întunericului. Ocrotește-i de ispitele lumești. Dăruiește-le curaj și fidelitate. Lumina dreptății tale să le umineze și prin slujirea celor mai învârstă. Dăruiește-le vârstnicilor pentru aceasta înțelepciune și răbdare. Amin.

 

RECOMANDĂRI PENTRU FAMILII

1. Vor citi împreună și vor parcurge în gând patimile lui Isus.

2. Vor scrie pe o bucată de hârtie bunele intenții pentru Săptămâna Mare, pe care le vor așeza în fața Domnului, pentru ca acesta să intre și în familiile lor.

3. Vor pregăti un buchet de flori pentru masa de duminică, care să le amintească de intrarea Domnukui în Ierusalim.

 

 

 

 

JOIA MARE - LITURGHIA CRISMEI

conform tradiției, în catedralele episcopale se celebrează sfânta liturghie a Crismei. În cadrul sfintei liturghii, episcopul binecuvântează uleiurile folosite la administrarea sacramentelor (uleiul catecumenilor, uleiul bolnavilor, sfânta crismă). Preoții diecezei concelebrează cu episcopul, și toți împreună reînnoiesc promisiunile făcute la hirotonirea preoţească.

Datorită circumstanțelor speciale, în acest an această liturghie va fi celebrată de către episcop singur în catedrală. Va binecuvânta uleiurile, în tim pce înoirea promisiunilor preoțești va fi amânată pentru o dată de după terminarea stării de urgență. Să ne rugăm pentru preoți, persoanele consacrate, seminariși, pentru noi vocații.

 

 

JOIA MARE - CINA CEA DE TAINĂ

Se celebrează sfânta liturghie în amintirea Cinei cea de Taină, rânduirea Euharistiei și a preoției. Simbolurile din această liturghie ne amintesc de bucuria și atmosfera Cinei cele de Taină: preotul îmbracă veșminte albe, la început sună orga. La Gloria sună clopotele, clopoțelele, orga, care vor amuți până în seara de înviere. După acest moment, ca semn al doliului, va suna doar toaca. Clopotele „pleacă la Roma” și apar semnele patimilor și a suferinței. Este Este un contrast cutremurător faptul, că Isus este trădat tocmai în noaptea în care ne-a dat cel mai mare semn al iubirii sale. După sfânta liturghie, de pe altar sunt înlăturate toate elementele decorative, inclusiv fața de masă, ceea ce ne amintește de capturarea și suferințele lui Isus. Euharistia este este așezată la un altar secundar, ceea ce simbolizează capurarea și hărțuirea lui Cristos.

Datorită situației actuale, și această liturghie va fi celebrată de către preot într-o formă simplificată în biserica goală. Euharistia va rămâne în tabernacol, nu se va ține ritualul înlăturării decorațiilor de pe altar.

După Cina cea de Taină, Isus împreună cu apostolii au mers pe Muntele Măslinilor. Aici le-a cerut apostolilor, să se roage împreună cu El. Și noi dorim să veghem „cel puțin o oră” împreună cu cel care a transpirat cu sânge pentru noi. În locuințele noastre, să veghem împreună cu Domnul!

 

LECTURILE SFINTELOR LITURGHII

Sfânta liturghie a Crismei: Isa 61, 1-3a. 6a. 8b-9; Apoc 1, 5-8; Lc 4, 16-21

Sfânta liturghie a Cinei cea de Taină: Ex 12, 1-8. 11-14; 1Cor 11, 23-26; Evanghelia - In 13, 1-15

 

RUGĂCIUNE DE PREGĂTIRE PENTRU CONGRESUL EUHARISTIC INTERNAȚIONAL

Îți mulțumim ție Doamne, Isuse Cristoase, care prin Euharistie ne inviți la izvorul iubirii, ca să ne hrănești și să ne dăruiești viața prin corpul și sângele tău. Ajută-ne să ne îndreptăm cu generozitate către toți semenii noștri, prin puterea sacrificiului și a prezenței tale.Dă-ne să servim împăcarea între oameni și națiuni: cu fapte și cuvinte să vestim, că Tu singur ești Domn, izvor al vieții! Amin.

 

RECOMANDĂRI PENTRU FAMILII

1. Ca semn al iubirii sale, Isus le-a spălat picioarele apostolilor: să ne exprimăm cu smerenie iubirea reciprocă.

2. Isus a rămas printre noi în pâine și vin: să recităm împreună rugăciunea de mai sus.

3. Să alcătuim o listă cu persoanele cărora le vom putea oferi ajutorul nostru odată cu terminarea pandemiei.

4. Să ne rugăm împreună pentru cei care sunt alături de cei suferinzi: medici, infirmieri, voluntari.

 

 

 

VINEREA MARE

este cea mai liniștită zi din anul liturgic: ziua condamnării, patimilor, morții și înmormântării lui Isus. În această zi nu se celebrează sfânta liturghie. Altarul ce îl simbolizează pe Isus, este fără decorații: fără crucifix, lumânări, față de masă. Ne amintește astfel de stânca de pe Golgota, locuul jertfei mântuitoare. Ritualul din Vinerea Mare s-a format deja în biserica antică, și are trei momente principale: liturghia cuvântului cu citirile și rugăciunile universale, dezvelirea crucifixului, respectiv comuniunea. La început, preotul iese în liniște în fața altarului împreună cu ministranții în straie liturgice de culoare roșie, apoi se prosternează în fața altarului: semn al lui Cristos care se golește de sine, devine una cu omul, cu pământul. În liturghia cuvântului citim despre misterul jertfei lui Cristos, apoi ascultăm patimile din evanghelia după Sfântul evanghelist Ioan. Pasiunile sunt citite sau interpretate prin cântare, invocând astfel în mod dramatic suferința lui Isus, misterul iubirii lui Dumnezeu față de noi. Așezându-ne sufletește sub crucea lui Isus, ne rugăm pentru membrii Bisericii și pentru întreaga lume. După acestea, preotul îndepărtează vălul cu care a fost acoperit crucifixul în cea de a V-a duminică a Postului Mare și începe ritualul adorării Sfintei Cruci. Liturghia se încheie cu ritul comuniunii, după recitarea rugăciunii Tatăl nostru.

Datorită condițiilor speciale, aceste liturghii vor fi celebrate de către preot singur în biserică, unit în rugăciune cu credincișii din locuințele proprii. Ritualul va fi simplificat: se vor citi pasiunile, în rugăciunea universală se va citi doar o invocație potrivită acestei situații. Adorarea Sfintei Cruci va fi omisă, doar preotul celebrant se va prosterna în fața Fiului lui Dumnezeu cel răstignit. În acest an nu vom amenaja Mormântul Sfânt în biserici.

 

LECTURILE SFINTEI LITURGHII

Is 52, 13-53, 12; Evr 4, 14-16; 5, 7-9; Evanghelia - In 18, 1-19, 42

 

RUGĂCIUNE ÎN TIMP DE PANDEMIE

Să ne rugăm pentru cei bolnavi, pentru cei defuncți, și pentru familiile acestora, pentru ca poporul lui Dumnezeu să simtă, că Regele Universului, Cristos, ne este alături în viață și în moarte. Veșnicule și atotputernicule Dumnezeu, privește cu milostivire asupra îngrijorărilor noastre, înlesnește povara copiilor tăi, primește-i la tine pe cei defuncți și întărește-ne credința șubredă, așa cum i-ai dat putere Fiului tău Sfânt, Isus Cristos, să golească potirul suferinței pentru noi. Fă ca să ne încredem mereu fără îndoială în providența Ta părintească. Amin.

 

RECOMANDĂRI PENTRU FAMILII

1. Crucea va fi așeaztă pe o masă din mijlocul încăperii.

2. Se vor ruga împreună devoțiunea calea crucii.

3. Se vor ruga pentru membrii defuncți ai familiei, pentru familiile lovite de pandemie, pentru victimele acesteia.

 

 

 

VIGILIA PASCALĂ

Biserica meditează asupra suferinței și morții lui Cristos. Viața noastră, familiile, inimile ne sunt cuprinse de liniște, care ne ajută să aprofundăm misterul iubirii lui Cristos. Veghea pascală începe în întuneric, acel văl care a cuprins lumea după moartea lui Cristos. Veghea pascală constă în patru părți distincte: liturghia luminii, liturghia cuvântului, liturghia apei și liturghia jertfei. Preotul aprinde lumânarea pascală cu focul binecuvântat. Aceasta este simbolul lui Cristos, iar cuiele de tămâie reprezintă rănile. Preotul pornește cu lumina în biserica întunecată, și distribuie credincioșilor lumina lui Cristos în trei etape. Aceștia își aprind propriile lumânări de la lumânarea pascală. Această bucurie este exprimată prin invocarea: „Lumina lui Cristos”, cu răspunsul: „Mulțumim lui Dumnezeu”. Urmează imnul de bucurie pascală, așa numitul Exultet. Liturghia cuvântului parcurge întreaga istorie a mântuirii, de la Vechiul și pânăla Noul Testament. Acum se intonează Gloria, spre mărirea lui Dumnezeu și „se întorc clopotele”, anunțându-i pe credincoși despre victoria lui Cristos asupra morții. Intonarea solemnă aleluia este expresia bucuriei poporului lui Dumnezeu. Evanghelia este adevărata vestire a bucuriei învierii Domnului. Predica este urmată de ritualul binecuvântării apei, atunci când credincioșii își înnoiesc făgăduințele de la botez: se leapădă de Satana, și își exprimă credința Dumnezeu care este Treime. Ca semn al botezului, Biserica îi stopește pe credincioși cu noua apă. Sfânta liturghie continuă cu rugăciunea universală.

Datorită situației de criză, liturghia vigiliei pascale va fi celebrată de către preoți fără prezența credincioșilor. În ciuda formei simplificate, această celebrare rămâne apogeul sfintei liturghii. Să încercăm să trăim acest moment în acest fel și în locuințele noastre. La începutul celebrării, preotul va aprinde lumânarea pascală și va intona imnul pascal de bucurie. Ritualul binecuvântării apei va fi omis, dar vor fi înnoite făgăduințele de botez. Nu vom ține procesiune, dar în ciuda acestui fapt, să împărtășim în familiile noastre bucuria învierii. Binecuvântarea mâncării va fi înlocuită de rugăciunea de mulțumire rostită împreună.

 

LECTURILE SFINTEI LITURGHII

Gen 1, 1-2, 2; Gen 22, 1-18; Ex 14, 15-15, 1; Is 54, 4a. 5-14; Is 55, 1-11; Bar 3, 9-15. 32-4, 4;

Es 36, 16-17a. 18-28; Rom 6, 3-11; Evanghelia - Mt 28, 1-10

 

RUGĂCIUNE 

Dumnezeule, care dai strălucire acestei nopţi presfinte prin slava învierii Domnului, întăreşte în Biserica ta duhul înfierii, pentru ca noi, fiii tăi, reînnoiţi cu trupul şi cu sufletul, să-ţi slujim în curăţia inimii. Amin.

Prin Domnul nostru Isus Cristos.

 

RECOMANDĂRI PENTRU FAMILII 

1. Vor așeza o lumânare aprinsă lângă cruce, repetând de trei ori: Lumina lui Cristos! Mulțumim lui Dumnezeu!

2. Îți vor mărturisi credința cu lumânare aprinsă în mână.

3. Vor așeza o lumânare aprinsă la fereastră, ca semn al credinței în înviere.

 

 

DUMINICA SFINTELOR PAȘTI

LECTURILE SFINTEI LITURGHII

Fapte 10, 34a. 37-43; Col 3, 1-4; Evanghelia - In 20, 1-9

 

RUGĂCIUNE 

Doamne Dumnezeule, în această zi prin Fiul tău unul născut ai învins moartea, și ne-ai deschis poarta vieții veșnice. Sărbătorind învierea lui Isus Cristos te rugăm, ca prin puterea Duhului tău Sfânt să ne faci făpturi noi, pentru a învia la viața cea nouă. Amin.

 

RECOMANDĂRI PENTRU FAMILII

1. Se vor ruga pentru încetarea pandemiei, pentru întărirea în credință, pentru sfințirea creației.

2. Vor împărtăși bucuria sfintelor Paști: îi vor apela telefonic, le vor trimite mesaje de încurajare celor singuri.

3. În perioada pascală să salutăm astfel: Cristos a înviat! Adevărat a înviat!

 

 

 

 

IMAGINI DE COLORAT PENTRU COPII

- click pe imagine -

 

 

Virágvasárnap