Rezultatele procedurii de achiziàie

 

DESPRE PROIECT

NORME INTERNE DE DERULARE A PROCEDURILOR DE ACHIZIȚII

INVITAȚII DE PARTICIPARE

 

 

REZULTATELE PROCEDURII DE ACHIZIȚIE

 

Nr. crt.

Achiziție

Object of the contract

Procedură

Acquisition type

Ofertant câștigător

Provider

Valoare contract

Contract value

Moneda

Currency

1.

Prestări servicii de consultanță în domeniul achizițiilor

 

Consultancy services in procurement procedures

Achiziție directă

 

Specific rules for private beneficiaries

PARTIUM CONSULT Srl.

(CIF_17881380)

9.385,00 RON
2.

Prestări servicii de informare şi publicitate în cadrul proiectului, activităţi care rezultă din obligaţiile beneficiarului

Publicity services of project according to Visual Identity Manual

Achiziție directă

 

 

Specific rules for private beneficiaries

IDEART Srl.

(CIF_6274072)

3.497,50 RON
3.

Realizarea studiului dendrologic al Parcului dendrologic Palatul Baroc

 

Dendrological survey of Baroque Palace Dendrological Park

Procedură de atribuire aplicabilă beneficiarilor privați/NORME INTERNE

 

Specific rules for private beneficiaries

LEITERSDORFER Srl. (CIF_35392845) 23.000,00 RON
4.

Prestări servicii de proiectare tehnică

Technical planning (incl. conservation, safeguarding of park and accesibility construction) and technical assistance by designer

Procedură de atribuire aplicabilă beneficiarilor privați/NORME INTERNE

 

 

Specific rules for private beneficiaries

ARHIPELAG DESIGN Srl. (CIF_35019553) 26.500,00 RON
5.

Furnizare utilaje și echipamente de întreținere spații verzi (Supply of professional equipment for conservation and safeguarding of Baroque Palace Dendrological Park)

Procedură de atribuire aplicabilă beneficiarilor privați/NORME INTERNE

Specific rules for private beneficiaries
PROUTIL Srl (CIF_18729461) 63.023,00 RON
6. Prestări servicii de dirigenţie de şantier pe durata execuţiei lucrărilor de reabilitare a Parcului dendrologic Palatul baroc (Technical supervisor services)

Procedură de atribuire aplicabilă beneficiarilor privați/NORME INTERNE

Specific rules for private beneficiaries
BENYOVSZKI TUNDE ILONA-Diriginte de santier (CIF_38441810) 18.500,00 RON
7.

EXECUȚIE LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII PENTRU INVESTIȚIA »PROTEJAREA, PROMOVAREA ȘI DEZVOLTAREA PARCULUI DENDROLOGIC PALATUL BAROC«

(Works of conservation, safeguarding and improving the accessibility of Baroque Palace Dendrological Park)

Procedură de atribuire

aplicabilă beneficiarilor

privați/NORME INTERNE

Specific rules for private beneficiaries
ABED NEGO COM Srl. (CIF_RO7072691) 2.749.167,08 RON