Novenă la episcopul martir Bogdánffy Szilárd

 

I. Vocaţia – dăruirea vieţii sale lui Dumnezeu

Isus spune: "Vino şi urmează-mă." (Mt 19,21) Isus este cel care vine spre noi, El este cel care ne invită să-L urmăm. Chemarea a început cu cei doisprezece apostoli şi va continua până la sfârşitul lumii. Isus îi cheamă pe cei pe care-i îndrăgeşte.

Isus a aprins şi în sufletul lui (Servul lui Dumnezeu / Fericitul) Bogdánffy Szilárd dorinţa de a-L urma. Copil fiind, el a simţit chemarea la sfinţenie. Imitaţia lui Cristos este calea desăvârşirii, renunţând la propriile bunuri şi la sine. Învăţătorul i-a dăruit încă un har şi, la fel ca pe apostolii săi, l-a chemat să fie pescar de oameni. Curajos, el a răspuns acestei chemări: Iată-mă, trimite-mă pe mine! Bogdánffy Szilárd a auzit şi a înţeles chemarea lui Isus, acceptând cu bucurie vocaţia preoţească. Cu un elan tineresc, el a păşit pe calea sfinţeniei, urmând cursurile seminarului teologic pentru a deveni preot.

Rugăciune:

Doamne, Isuse Cristoase, Tu Ţi-ai ales apostoli şi i-ai invitat să Te urmeze. Tu ne chemi şi pe noi să-Ţi fim ucenici şi să ne trăim viaţa în sfinţenie. Fă să auzim şi să urmăm această chemare pe care Tu ne-o dăruieşti tuturor. Cheamă tineri curaţi, curajoşi, asemănători lui (Servul lui Dumnezeu / Fericitul) Bogdánffy Szilárd pentru ca, acceptând viaţă preoţească, să Te urmeze pe Tine, să-şi trăiască vocaţia, să renunţe la sine şi să se consacre slujirii sufletelor.

Tatăl nostru, Bucură-te Maria...

(Servul lui Dumnezeu / Fericitul) Bogdánffy Szilárd episcop martir, care ai primit chemarea de a-ţi dărui viaţa lui Dumnezeu – roagă-te pentru noi!

 

II. Preotul – trăirea vieţii în slujba Domnului

(Servul lui Dumnezeu / Fericitul) Bogdánffy Szilárd a fost hirotonit după terminarea studiilor de teologie, la 29 iunie 1943, de către răposatul episcop Fiedler István. El şi-a îndeplinit sarcinile preoţeşti nu numai în biserici şi în comunităţi, în şcoli şi în spitale, ci şi la seminarul teologic, ca director spiritual, fiind un adevărat model pentru generaţiile de viitori preoţi.

Preotul este reprezentantul lui Cristos în lume, fiind chemat la o slujire deosebită! Preoţia înseamnă slujire. Domnul nostru a spus că nici Fiul Omului nu a venit ca să fie slujit, ci ca să slujească. (Mc 10,45) Preotul, în fiecare zi din viaţa sa, pătrunde taina sfinţeniei pentru a-L adora şi preamări pe Domnul, rugându-se în numele Bisericii şi pentru Biserică. Preoţia e ca şi cum ţi-ai petrece viaţa spălând picioarele altora, purtând poverile credincioşilor, ajutându-i la nevoie, suferind alături de cei ce suferă şi bucurându-te alături de cei ce se bucură. „Preoţia înseamnă iubirea Preasfintei Inimi a lui Cristos”, a spus Sfântul Ioan de Vianney.

Rugăciune:

Doamne, Isuse Cristoase, Tu care ai prezentat jertfa cea mai mare, sfinţeşte preoţimea şi desăvârşeşte jertfa acesteia. Dăruieşte parohiilor preoţi sfinţi, asemănători lui (Servul lui Dumnezeu / Fericitul) Bogdánffy Szilárd. Ocroteşte-ne cu iubirea lor şi prin ei îngrijeşte-ne sufletele. Ajută-i să rămână credincioşi Sfântului Sacrament, darul cel mai sfânt pe care l-ai oferit lor. Intăreşte în preoţii tăi angajamentul faţă de sacramentul iertării. Dăruieşte-le lor, prin Spiritul Tău Sfânt, putere sufletească pentru ca ei să vestească Evanghelia atât în vremurile bune, cât şi în vremurile rele. Fie ca, urmând exemplul lui (Servul lui Dumnezeu / Fericitul) Bogdánffy Szilárd, să nu se teamă să-Ţi ofere Ţie întreaga lor viaţă.

Tatăl nostru, Bucură-te Maria...

(Servul lui Dumnezeu / Fericitul) Bogdánffy Szilárd episcop martir, care ţi-ai trăit viaţa ca preot în slujba Domnului – roagă-te pentru noi!

 

III. Înţelepciunea – trăirea transcendenţei

(Servul lui Dumnezeu / Fericitul) Bogdánffy Szilárd a fost nu numai un om de ştiinţă, ci şi un adevărat înţelept. Cunoaşterea sa religioasă şi laică s-a clădit pe înţelepciunea primită de la Spiritul Sfânt. Spiritul Sfânt, Spiritul Înţelepciunii, ne oferă şi nouă darurile sale, inclusiv înţelepciunea. Inţelepciunea nu înseamnă cunoaşterea exactă  a datelor, ci recunoaşterea transcendenţei.

In viaţă, în lume, de multe ori ne simţim lipsiţi de curaj, singuri, slabi şi goi. (Servul lui Dumnezeu / Fericitul)  Bogdánffy Szilárd a fost curajos, puternic şi plin de credinţă fiindcă a privit viaţa şi lumea cu înţelepciune, iar un factor constant al acestei perspective a fost cunoaşterea lumii transcendente, a împărăţiei lui Dumnezeu şi stăpânirea puterii supranaturale, adică a puterii lui Dumnezeu. Dacă vrem să ne înfrângem slăbiciunile, lipsa de curaj, goliciunea, singurătatea, să ne străduim ca, după exemplul lui (servul lui Dumnezeu / Fericitul) Bogdánffy Szilárd, să trăim în înţelepciunea primită de la Spiritul Sfânt.

Rugăciune:

Doamne Dumnezeule, lumea Ta mi se pare atât de îndepărtată, măreţia Ta mă înspăimântă, gândurile şi căile Tale îmi par atât de străine. Îmi este atât de greu să Te înţeleg şi să-Ţi slujesc Ţie! Prin harul sfânt al înţelepciunii, dă-ne să înţelegem mai bine lumea. Aşa cum pe slujitorul tău (Servul lui Dumnezeu / Fericitul) Bogdánffy Szilárd l-ai umplut de înţelepciune, ajută-ne şi pe noi să-Ţi pătrundem transcendenţa, astfel încât să devii o realitate bine cunoscută nouă, Doamne! Iubirea noastră să fie neobosită, jertfa şi loialitatea noastră să vină din suflet şi nu din datorie. Indepărtează de la noi indiferenţa cotidianului şi a obişnuinţei. Dăruieşte-ne din abundenţă, Doamne, Spiritul Înţelepciunii!

Tatăl nostru, Bucură-te Maria...

(Servul lui Dumnezeu / Fericitul) Bogdánffy Szilárd episcop martir, care  te-ai lăsat condus de înţelepciunea Spiritului Sfânt – roagă-te pentru noi!

 

IV. Învăţătura – colaboratorul adevărului

„Cooperators veritatis"(colaboratorii adevărului) – mottoul Sfântului Părinte Papa Benedict al XVI-lea înseamnă un angajament faţă de adevărul incontestabil al Evangheliei.

(Servul lui Dumnezeu / Fericitul) Bogdánffy Szilárd, în anii în care a lucrat ca profesor, şi-a coordonat faptele conform adevărului şi a propovăduit constant adevărul lui Cristos, iar adevărurile credinţei înving orice minciună. El şi-a condus elevii nu numai către stăpânirea disciplinelor, ci la cunoaşterea lui Cristos, pe care Tatăl L-a înviat din morţi, adeverindu-I spusele.

Rugăciune:

Doamne, Isuse Cristoase, prin Tine am devenit părtaşii adevărului şi prin Tine cunoaştem adevărul. Atâta minciună, greşeală şi nedreptate ne înconjoară şi vrea să ne îndepărteze de la singurul adevăr care este Dumnezeu. Dăruieşte-ne profesori precum (Servul lui Dumnezeu / Fericitul) Bogdánffy Szilárd, care a fost cooperatorul adevărului, dăruieşte-me profesori care ştiu să slujească şi să propovăduiască adevărul precum (Servul lui Dumnezeu / Fericitul) Bogdánffy Szilárd. Revarsă asupra noastră Spiritul Tău Sfânt, Spiritul Adevărului, să ne conducă la loialitatea faţă de adevăr.

Tatăl nostru, Bucură-te Maria...

(Servul lui Dumnezeu / Fericitul) Bogdánffy Szilárd episcop martir, care pe alţii i-ai învăţat adevărul – roagă-te pentru noi!

 

V. Viaţa – un model pentru tineri

(Servul lui Dumnezeu / Fericitul) Bogdánffy Szilárd a trăit o viaţă ce rămâne un exemplu veşnic pentru tineri. Tineretului de astăzi nu-i este uşor să găsească calea în urmarea Evangheliei într-o lume care trăieşte ca şi cum Dumnezeu nu ar exista.

Angajamentul este îngreunat de multe lucruri şi multe forţe încearcă să distrugă autenticitatea. Exemplul lui (Servul lui Dumnezeu / Fericitul) Bogdánffy Szilárd ne dă putere. Evanghelia poate fi trăită în orice vremuri: circumstanţele se schimbă, dar Cristos rămâne acelaşi. Angajamentul este posibil, viaţa poate fi dăruită şi acesta este izvorul fericirii. Autenticitatea are putere şi acest lucru este adeverit şi după ce trec mai multe decenii.

Rugăciune:

Doamne, Isuse Cristoase, Tu care ne-ai dat un exemplu veşnic prin viaţa Ta, ajută-i pe tineri să poată urma exemplul lui (Servul lui Dumnezeu / Fericitul) Bogdánffy Szilárd. Dăruieşte-le clarviziune pentru ca ei să poată recunoaşte calea cea dreaptă şi să meargă neclintit pe această cale. Păstrează-i în credinţă şi în dragoste unii faţă de ceilalţi. Îndepărtează de la ei tot ceea ce nu este drept, tot ceea ce nu este cinstit şi tot ceea ce nu este corect. Ajută-i să se bucure de lumea frumoasă pe care ai creat-o şi de darurile Tale; îndepărtează de la ei spiritul lăcomiei şi al dorinţei de plăcere. Dăruieşte-le creativitate şi ajută-i ca la stabilirea ţelurilor să aibă în faţa ochilor voinţa Ta. Isuse, pentru Tine sunt importante angajamentul şi autenticitatea; fă ca noi toţi să Te putem urma cu înflăcărare şi îndârjire tinerească.

Tatăl nostru, Bucură-te Maria...

(Servul lui Dumnezeu / Fericitul) Bogdánffy Szilárd episcop martir, care eşti un exemplu pentru tineri – roagă-te pentru noi!

 

VI. Episcopul – păstorul turmei lui Dumnezeu

Isus spune: "Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oile sale.” (In 10,11). La 14 februarie 1949, Bogdánffy Szilárd a fost sfinţit episcop în secret, în clădirea Nunţiaturii din Bucureşti, de către arhiepiscopul nunţiu Gerald Patrick O'Hara. Episcopul este urmaşul apostolilor, continuatorul misiunii apostolice. Prin sfinţirea sa, episcopul administrează Sacramentul Sfântului Mir şi ordinul sacerdotal, el este învăţătorul oficial al Diecezei, iar preoţii îşi primesc de la el misiunea apostolică şi în unire cu el transmit învăţătura lui Dumnezeu.

(Servul lui Dumnezeu / Fericitul) Bogdánffy Szilárd a fost sfinţit episcop auxiliar în cazul în care episcopul în funcţie nu şi-ar putea îndeplini misiunea. Sfântul Ignaţiu din Antiochia spune că cel ce se află în legătură cu episcopul, se află în legătură cu Biserica, iar fără episcop viaţa Bisericii este schilodită. Episcopul reprezintă unitatea şi comuniunea cu apostolii. (Servul lui Dumnezeu / Fericitul) Bogdánffy Szilárd a asumat această funcţie într-o perioadă în care acest lucru însemna suferinţă, închisoare şi persecutare.

Rugăciune:

Doamne, Isuse Cristoase, Tu Te-ai numit păstorul cel bun, care îşi dă viaţa pentru oile sale. La această slujire de păstor l-ai chemat pe (Servul lui Dumnezeu / Fericitul) Bogdánffy Szilárd pentru ca, în calitate de episcop, să fie gata să slujească unitatea, Evanghelia şi turma.

Aşează în fruntea turmei tale episcopi sfinţi, asemănători lui (Servul lui Dumnezeu / Fericitul) Bogdánffy Szilárd. Sprijină-i cu Spiritul Tău Sfânt pentru ca ei să ne conducă cu înţelepciune, să ne înveţe cu curaj şi să slujească unitatea cu preţul oricărui sacrificiu.

Tatăl nostru, Bucură-te Maria...

(Servul lui Dumnezeu / Fericitul) Bogdánffy Szilárd episcop martir, pe care Isus te-a orânduit păstorul turmei sale – roagă-te pentru noi!

 

VII. Suferinţa – urmarea lui Cristos pe cruce

Isus ne învaţă: "Dacă voieşte cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze." (Mc 8,34) Acestea sunt cuvintele cu care se adresează mulţimii după ce Petru a mărturisit că Isus este Mesia, dar s-a scandalizat atunci când Isus a vorbit despre suferinţa ce-L aştepta, despre moartea şi învierea Sa. Cum ar fi putut Petru să înţeleagă cuvintele lui Isus când încă nu a fost pătruns de Spiritul Sfânt şi astfel nu era capabil să gândească după planul lui Dumnezeu?

Atunci când autorităţile comuniste au vrut să transforme catolicii din România în biserică naţională, (Servul lui Dumnezeu / Fericitul) Bogdánffy Szilárd a fost printre primii arestaţi pentru că nu a acceptat conducerea acestei „biserici” rupte de Roma. El a petrecut patru ani în cele mai stricte închisori din ţară. Interogatorii săi l-au torturat şi l-au bătut, dar el s-a preocupat mai mult de alinarea tovarăşilor săi: „E suportabil.” – le-a spus acestora. A fost puternic în suferinţă şi din suferinţele sale au izvorât haruri uriaşe pentru sufletele noastre.

Rugăciune:

Doamne, Isuse Cristoase, Tu prin jertfa crucii ne-ai mântuit şi suferinţa Ta a devenit izvor pentru suferinţa şi purtarea crucii fiecărui creştin. Isuse, Tu ştii că noi suntem slabi şi avem nevoie de Tine. Învaţă-ne să acceptăm şi să purtăm povara suferinţelor noastre.

Sprijină-ne cu puterea Ta cea sfântă pentru ca din suferinţele noastre să izvorască desăvârşirea şi, aşa cum (Servul lui Dumnezeu / Fericitul) Bogdánffy Szilárd a acceptat pentru Tine orice suferinţă, tot aşa şi noi să ne purtăm crucile pentru Tine şi cu Tine.

Tatăl nostru, Bucură-te Maria...

(Servul lui Dumnezeu / Fericitul) Bogdánffy Szilárd episcop martir, care l-ai urmat pe Cristos cu propria ta cruce – roagă-te pentru noi!

 

VIII. Fidelitatea – statornicie în legământul încheiat cu Dumnezeu

Apostolul Pavel scria în Epistola sa către corinteni: „Şi Dumnezeu care este fidel, nu va îngădui să fiţi încercaţi peste puterile voastre.” (1Cor 10,13) Dumnezeu este fidelitatea nesfârşită, care însă trebuie să cunoască infidelitatea. Chiar şi unii îngeri I-au fost necredincioşi. Una dintre marile încercări ale vieţii sfinte este proba fidelităţii. (Servul lui Dumnezeu / Fericitul) Bogdánffy Szilárd a rămas fidel şi în închisoare. Fidel lui Cristos, fidel Bisericii Catolice, fidel Sfântului Părinte de la Roma. Chiar şi în închisoare, el a încercat să-şi aline colegii. Zilnic căuta posibilitatea de a-i ajuta pe ceilalţi. Din acest motiv, paznicii l-au bătut de mai multe ori. Datorită împotrivirii sale, autorităţile l-au învinuit de trădarea ţării şi l-au condamnat la 12 ani de muncă silnică.

(Servul lui Dumnezeu / Fericitul) Bogdánffy Szilárd a suferit pentru fidelitatea faţă de Biserică. Darurile Spiritului Sfânt aduc roade în pofida oricărei încercări: dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, amabilitatea, bunătatea, fidelitatea, blândeţea, înfrânarea poftelor (Gal 5,23).

Rugăciune:

Doamne, Isuse Cristoase, Tu care ne-ai învăţat să trăim ca slugi credincioase şi înţelepte pe care Domnul le răsplăteşte pentru credinţa în lucrurile mici, învaţă-ne fidelitatea după exemplul lui (Servul lui Dumnezeu / Fericitul) Bogdánffy Szilárd care a rămas fidel în pofida tuturor încercărilor. El a suportat chinurile din închisoare şi Ţi-a fost întotdeauna fidel Ţie, Bisericii Tale şi Sfântului Părinte. Fă ca nici noi să nu ne tocmim pentru niciun fel de avantaje sau recompense, ci, comparându-le cu fidelitatea faţă de Tine, să le considerăm dezavantaje.

Tatăl nostru, Bucură-te Maria...

(Servul lui Dumnezeu/Fericit) Bogdánffy Szilárd episcop martir, care ai fost tovarăşul fidel al Domnului - roagă-te pentru noi!

 

IX. Moartea – despărţirea de trup şi revenirea la Domnul

Isus spune: „Va da frate pe frate la moarte şi tată pe fiu … iar cel ce va răbda până în sfârşit, acela se va mântui.” (Mt 10,21-23) La închisoare, (Servul lui Dumnezeu / Fericitul) Bogdánffy Szilárd s-a îmbolnăvit de pneumonie. Medicul închisorii nu i-a dat medicamente. „Nu va fi păcat de el dacă moare, este un criminal” – au spus paznicii. A murit la 1 octombrie 1953 în închisoarea din Aiud. Moartea sa a fost un martiriu.

Cristos s-a jertfit pentru noi şi mulţimea a strigat „Răstigneşte-l!”. Din moartea lui Isus izvoreşte martiriul celor care-L urmează. Preasfântul Sânge al lui Isus şi moartea Sa au generat toate martiriile şi renunţările noastre. Trebuie să ne bucurăm şi să ne veselim dacă, asemeni lui (Servul lui Dumnezeu / Fericitul) Bogdánffy Szilárd, ne dovedim vrednici să suferim în numele Lui.

Rugăciune:

Doamne, Isuse Cristoase, Tu care ai înviat morţii, prin învierea Ta ai învins cel din urmă duşman, moartea, pentru ca Tu singur să fii viaţă pentru noi.

Pentru moartea şi jertfa lui (Servul lui Dumnezeu / Fericitul) Bogdánffy Szilárd, readu-i la viaţă pe cei cuprinşi de moartea sufletească. Condu-ne şi pe noi pe calea care eşti Tu, la adevărul care eşti Tu şi la viaţa care eşti Tu.

Tatăl nostru, Bucură-te Maria...

(Servul lui Dumnezeu / Fericitul) Bogdánffy Szilárd episcop martir, care prin moartea ta te-ai întors la Domnul – roagă-te pentru noi!

 

 

***

 

 

3 octombrie - Sfânta Liturghie în sărbătoarea episcopului martir Bogdánffy Szilárd

               

ANTIFONĂ LA INTRARE                                   Ps. 33, 18

Cei drepţi au strigat către Domnul

şi Domnul i-a ascultat. Şi i-a eliberat din orice strâmtorare.

 

MĂRIRE

RUGĂCIUNE

Dumnezeule milostiv,

Tu i-ai dat putere Fericitului Szilárd episcop martir

să înfrunte neînfricat

chinurile suferinţei

şi prin jertfirea vieţii sale să depună mărturie

despre fidelitatea faţă de Biserica Ta.

Te rugăm cu umilinţă

ca prin mijlocirea lui să ne dai şi nouă putere

pentru ca, după încercările acestei vieţi,

să avem parte de cununa biruniţei împruenă cu aleşii Tăi în ceruri.

Prin Isus Cristos Domnul nostru, Fiul Tău,

care fiind Dumnezeu, împreună cu Tine vieţuieşte şi domneşte în unire cu Spiritul Sfânt,

în toţi vecii vecilor.

 

LECTURĂ din Epistola întâi a Sfântului Apostol Petru (1Pt 3,14-17)

Şi chiar dacă veţi suferi pentru dreptate, fericiţi sunteţi! Nu vă lăsaţi cuprinşi de frică din cauza lor şi nici să nu vă tulburaţi. Dimpotrivă, sfinţiţi-l pe Domnul Cristos în inimile voastre, gata oricând să daţi răspuns oricui vă cere cont de speranţa voastră, dar cu blândeţe şi bună-cuviinţă, având o conştiinţă curată, ca tocmai în ceea ce sunteţi calomniaţi să fie ruşinaţi cei care bârfesc purtarea voastră bună în Cristos. Căci este mai bine să suferiţi făcând binele, dacă aşa vrea Dumnezeu, decât făcând răul.

Cuvântul Domnului.

 

PSALM 33,2-9                                     

R.: Domnul m-a eliberat  din orice strâmtorare.

Voi lăuda pe Domnul întotdeauna,

lauda Lui va fi fără încetare pe buzele mele,

să se laude sufletul meu în Domnul!

Să audă cei blânzi şi să se bucure!

R.: Domnul m-a eliberat din orice strâmtorare.

Slăviţi pe Domnul împreună cu mine,

să înălţăm numele Lui împreună!

Când îl caut pe Domnul, El îmi răspunde

şi mă eliberează de tot ce mă înspăimântă.

R.: Domnul m-a eliberat din orice strâmtorare.

Priviţi la Domnul şi veţi fi luminaţi

şi feţele voastre nu vor avea de ce să se ruşineze.

Cel sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat

şi l-a mântuit de toate necazurile sale.

R.: Domnul m-a eliberat din orice strâmtorare.

Îngerul Domnului veghează

lângă cei ce se tem de El şi-i scapă din primejdie.

Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul,

ferice de omul care se încrede în Domnul.

R.: Domnul m-a eliberat din orice strâmtorare.

 

ALELUIA                     Iac. 1,12              

Fericit omul care îndură ispita pentru că, după ce va fi încercat, va primi coroana vieţii pe care a promis-o Domnulcelor care îl iubesc. 

Aleluia.

 

CITIRE din Sfânta Evanghelie a Domnului nostru Isus Cristos după Sfântului Matei (Mt 10,28-33)

Nu vă temeţi de cei care ucid trupul, dar nu pot ucide sufletul. Temeţi-vă mai degrabă de cel care poate să piardă şi trupul şi sufletul în Gheenă. Oare nu se vând două vrăbii pe un ban? Şi nici una dintre ele nu cade pe pământ fără ştirea Tatălui vostru. Vouă însă, vă sunt numărate toate firele de păr de pe cap. Aşadar, nu vă temeţi! Voi valoraţi mai mult decât multe vrăbii. Oricine va da mărturie pentru mine înaintea oamenilor, voi da şi eu mărturie pentru el înaintea Tatălui meu cel din ceruri. Însă oricine mă va renega înaintea oamenilor, îl voi renega şi eu înaintea Tatălui meu cel din ceruri.

Cuvântul Domnului.

 

RUGĂCIUNEA CREDINCIOŞILOR

L: Doamne Dumnezeule, îţi aducem mulţumire pentru că l-ai împodobit pe servul Tău episcopul Szilárd cu coroana martiriului şi l-ai primit în rândul fericiţilor. Cerându-i mijlocirea, ne îndeptăm spre Tine şi Te rugăm, ascultă rugăminţile poporului tău:

1. Fericitul Szilárd episcop martir s-a îngrijit ca un păstor bun de cei încredinţaţi lui. Revarsă harul Tău asupra Sfântului Părinte, asupra Episcopilor şi preoţilor noştri pentru ca după exemplul lui să-Ţi slujească Ţie spre mărirea Ta şi spre binele poporului. Ascultă-ne, Doamne!

C: Te rugăm, ascultă-ne!

2. Fericitul Szilárd episcop martir ca un învăţător înţelept a muncit neobosit la îngrijirea vocaţiilor preoţeşti. Doamne Dumnezeule, trimite şi astăzi vocaţii noi Bisericii Tale, iar celor chemaţi dăruieşte-le harul Tău ca să reziste cu credinţă în slujirea Ta. Ascultă-ne, Doamne!

C:Te rugăm, ascultă-ne!

3. Fericitul Szilárd episcop martir a rămas statornic în slujirea Bisericii Tale, una, sfântă, apostolică şi catolică şi şi-a dat viaţa pentru ea. Ajută-ne şi pe noi să nu îndepărtăm niciodată de credinţa şi învăţătura cea adevărată. Ascultă-ne, Doamne!

C:Te rugăm, ascultă-ne!

4. Fericitul Szilárd episcop martir a propovăduit adevărul cu simplitate şi cu răbdare şi aastfel a dat o pildă bună pentru imitaţia lui Cristos cu inima blândă şi smerită. Ajută-ne şi pe noi să ne purtăm cu iubire faţă de cei mici, cei mari, cei bolnavi şi faţă de toţi oamenii. Ascultă-ne, Doamne!

C:Te rugăm, ascultă-ne!

5. Fericitul Szilárd episcop martir a dat un exemplu eroic al imitaţiei lui Cristos care şi-a purtat singur crucea, atunci când şi-a încheiat calea pământească părăsit în celula sa din închisoarea de la Aiud. Ajută-ne şi pe noi, sub povara încercărilor noastre, să depunem  mărturie cu inima plină de speranţă despre bunătatea Ta nesfârşită. Ascultă-ne, Doamne!

C:Te rugăm, ascultă-ne!

6. Prin mijlocirea Fericitului Szilárd episcop martir, dă, Doamne, ca fiecare om să îşi poată urma glasul conştiinţei şi să îşi poată mărturisi credinţa. Ascultă-ne, Doamne!

C: Te rugăm, ascultă-ne!

7. Fericitul Szilárd episcop martir, pentru jertfirea vieţii sale, a devenit vrednic de cinstea altarelor. Condu în Împărăţia Ta cerească pe răposaţii noştri şi pe noi în ceasul morţii noastre. Ascultă-ne, Doamne!

C: Te rugăm, ascultă-ne!

L: Doamne Dumnezeule, episcopul Szilárd Te-a preamărit prin viaţa şi moartea sa. Prin mijlocirea lui, ajută-ne să-Ţi rămânem întotdeauna fideli Ţie şi Bisericii Tale şi la sfârşitul vieţii noastre pământeşti să ajungem la Tine întru fericirea vieţii celei veşnice, care vieţuieşti şi domneşti în toţi vecii vecilor.

 

OFERIREA DARURILOR

Te rugăm, Doamne, primeşte aceste daruri,

pe care le-am adus înaintea Ta în amintirea Fericitului Szilárd episcop martir.

Să fie acestea pe placul Tău,

aşa cum ai primit şi jertfa preţioasă a vieţii lui.

Prin Cristos Domnul nostru.

 

ANTIFONĂ LA ÎMPĂRTĂŞANIE

Celui învingător îi voi da să mănânce din pomul vieţii

Care se găseşte în Împărăţia lui Dumnezeu.

 

RUGĂCIUNE DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

Dumnezeule, am primit

Preasfântul Trup şi Sânge al Fiului Tău Sfânt.

Te rugăm ca Sfânta Împărtăşanie să ne dea acea putere

care pe Fericitul Szilárd episcop martir l-a ajutat să rămână fidel în slujirea Ta

şi învingător în suferinţă.

Prin Cristos Domnul nostru. Amin.