Centrul Pastoral Diecezan

Așadar, mergeți, și faceți ucenici din toate națiunile ! (Mt 28,19)

 

Contact:

Pr. dr. Kovács F. Zsolt responsabil coordonator sectoare pastorale

dr. Micaci Cristian responsabil birou pastoral

Adresa: Str. Şirul Canonicilor 13, 410161 - Oradea (BH) RO

Tel: (+40) 757061859

E-mail: pasztoralis@varad.org

 

 I. Pastorala familiei - Pr. Tóth Attila

II. Pastorala tinerilor - Pr. Vakon Zsolt

III. Cateheza - Pr. Kiss Albert și Benedek Ramóna

IV. Vocații - Pr. Szabó Ervin

V. Capelan universitar - Pr. Pék Sándor

VI. Asociații mariane - Pr. Bărbuț Péter

VII. Ecumenism - Pr. dr. Lőrincz Ottó

VIII. Misiuni - Pr. Kruzslitz Imre

IX. Pastorala deținuților - Pr. Jitaru Antal

X. Imigranți - Pr. Varga Sándor

XI. Pastorala bolnavilor și a romilor - Pr. Kiss Márton