Igazgató: KONRÁD Katalin Erzsébet

Aligazgató: HARÁCSEK Klementina

Óvoda igazgató: SZABÓ Anna Emese

Spirituális: SZABÓ Ervin tb. esperes, Várad-olaszi plébános

 

Cím: RO – 410003 ORADEA / NAGYVÁRAD (BH)
Str. Partenie Cosma 3–7.

Telefon: 0359/411121
E-mail: licromcat@gmail.com

 

A líceum 1992-ben talált otthonra a nagy múltú Kanonok soron és ezen épülettömbön belül a 13. szám alatt működött, mint Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum. Azóta számos generáció szerzett érvényes érettségi oklevelet iskolánkban.

Diákmisével kezdjük a napot hétfőn és szerdán a Bazilikában, a reformátusok pedig áhítaton vehetnek részt az iskola épületében. A ballagási ünnepi mise, a lelki napok, az évzáró ünnepség és az egyházi ünnepek számára a székesegyház különleges és felemelő hangulatot biztosít, hitünkben megerősít.

Gimnáziumunk egyházi támogatással működő állami intézmény. Tantervünk és tanmenetünk mindenben követi a Nemzeti Tantervben leírt követelményeket.

Tanulóink számára lehetőség nyílik arra, hogy választhassanak a humán teológia szak és a matematika informatika szakok között. A humán teológia általános műveltséget, lelkiséget, az angol és német nyelv fokozott óraszámban való oktatását jelenti.

2005 augusztusában úgy hozta úgy a sors, hogy a történelem korrigálta önmagát: visszaszolgáltattak jó pár egyházi ingatlant, többek között a történelmi múltú Stark iskolát is. Ettől az évtől elemi tagozattal bővülve működhet tovább iskolánk. Kedves kisiskolánk igazi hajléka a magyar szónak, keresztény és magyar gyökereink, hagyományaink, kultúránk ápolásának. Itt, a belváros szívében, a mi kis tanintézetünkben, Istennek hála, már hét elemi osztály működik, lelkes, játékos kedvű, tudásra vágyó kisdiákkal.

A 2009-es tanévtől Excellenciás Böcskei László püspök úr vette kézébe az iskola sorsát a már említett védnökök munkáját segítendő. Püspök urunk nagy reményeket fűz az ifjúsághoz és nagy gondot fordít ennek nevelésére, hiszen benne látja a jövő zálogát.

 

KÉPEK