Plébános: FODOR József, általános helynök, pápai prelátus, nagyprépost

Kisegítő lelkészek: PÁLOS István, Dr. Kovács F. Zsolt

Karnagy: Dr. KRISTÓFI János

Kántor: OLÁH Gabriella

Sekrestyések: BORTOS Péter, INCZE Katalin, KOZÁK Terézia

Idegenvezető: TŐTÖS Zsolt

 

 

Cím: 410161-Oradea (BH), Str. Şirul Canonicilor 7.

Tel.: 0259418235, 0757061858