Szentjobb

Templombúcsú
szeptember 8.
Történelem

A középkor folyamán az itteni bencés (később pálos) apátságban őrizték Szent István király épségben megmaradt jobbját, egyik legjelentősebb nemzeti ereklyénket. Plébániáját Csáky Miklós püspök 1728-ban alapította újra. Temploma 1736 után épült, ma a többszöri átalakítás jegyeit viseli. Kegyura a Szentjobbi Apátság volt mindvégig. A 18. század folyamán német és szlovák telepesek növelték a katolikusok számát, a következő század folyamán mindnyájan elmagyarosodtak.

Statisztikai adatok
Hívek száma: 1813-ban 830 (szórványaival együtt 1117), 1896-ban 930 (szórványaival együtt 1698), 1931-ben 1320 (szórványaival együtt 1809). Nyelve: magyar
Postacím
417192 – SÂNIOB 375. E-mail: szentjobb@varad.org
Telefonszám
0745141327
Plébános
Májernyik Mihály
Segédlelkész

Kisboldogasszony Római Katolikus Plébánia Szentjobb