Sülelmed

Történelem

Zilah, majd Szilágycseh filiája volt az alig néhány katolikus család lakta település. A püspöki központtól legtávolabb fekvő plébániánk, és egyúttal az egyetlen Máramaros megyében.

Statisztikai adatok
Hívek száma: 1813-ban 7, 1896-ban 17, 1931-ben 25. Nyelve: magyar
Postacím
437355 – ULMENI
Plébános
Szűcs Attila
Segédlelkész

Római Katolikus Plébánia Sülelmed