Sólyomkővár

Templombúcsú
február 14.
Történelem

Az elsősorban erdőírtási munkálatokhoz, szén- és mészégetéshez Felvidékről betelepített és zömmel szlovákajkú telepeseket kezdetben a szilágysomlyói plébánia látta el, majd 1838-tól lelkészség, 1844-től plébánia alakult Sólyomkőváron. Templomát Lajcsák Ferenc püspök 1838-1840 között építtette fel. Kegyura a Vallásalap volt.

Statisztikai adatok
Hívek száma: 1896-ban 829 (szórványaival együtt 3142), 1931-ben 1577 (szórványaival együtt 5889). Nyelve: szlovák
Filiák
nincsenek
Postacím
417550 – ŞINTEU 113. E-mail: sinteu@varad.org
Telefonszám
0259/429754
Plébános
Albert Ágoston
Segédlelkész

Szent Cirill és Metód Római Katolikus Plébánia Sólyomkővár