Selymesilosva

Templombúcsú
május 1.
Történelem

Plébániáját 1870-ben alapították, korábban Szilágysomlyó szórványa volt, majd két esztendeig (1868-1870) káplánságként működött. Templomát 1881-1882-ben építették.

Statisztikai adatok
Hívek száma: 1813-ban 33, 1896-ban 152 (szórványaival együtt 526), 1931-ben 190 (szórványaival együtt 586). Nyelve: magyar
Postacím
457331 - ILIŞUA 151.
Plébános
Kuglis Gábor
Segédlelkész

Szent József Római Katolikus Plébánia Selymesilosva