Nagyvárad Szőllős

Templombúcsú
Szentháromság Vasárnapja
Történelem

Szőllős (Pece-Szőllős) a II. világháború után vált Nagyvárad részévé, korábban önálló település volt. Az egyházmegye korai alapítású plébániáinak egyike, 1729-ben létesült Csáky Imre püspök jóvoltából, temploma is akkor épült (1728-1732). Kegyura a püspökség volt. A település falusi, majd kertvárosi jellege teljességgel megszűnt a kommunizmus idején végbement lélekölő épületbontások nyomán, ma tömbházrengeteg mellett helyezkedik el a kecses barokk templom és vele átellenben a régi plébániaház (ma egyházi öregotthon).

Statisztikai adatok
Hívek száma: 1813-ban 216, 1896-ban 577, 1931-ben 996. Nyelve: magyar
Postacím
410591 – ORADEA Bumbacului 1. E-mail: szollos@varad.org
Telefonszám
0259/424915
Plébános
Kruzslitz Imre
Segédlelkész

Szentháromság Római Katolikus Plébánia Nagyvárad Szőllős