Nagyvárad Olaszi

Templombúcsú
Pünkösd
Történelem

A Sebes-Körös jobb partján elterülő Olaszi városrész plébániája 1784-ben alakult, korábban Nagyvárad egyetlen plébániájának – az újvárosinak – a joghatósága alá tartozott. Olasziban több szerzetes rend is tevékenykedett az 1692. évi török alóli felszabadulást követően, jezsuiták, majd később ferencesek, pálosok, irgalmasok, orsolyiták. 1784 után a II. József császár rendelete nyomán feloszlatott ferencesek templomát vette át használatra az alakuló plébánia. Kegyura a püspökség volt. A városrész népességszámát tekintve már akkor túlszárnyalta a bal parti Újvárosét, és jelentősége továbbra is csak növekedett, hiszen az egyházi intézmények zöme ide, a püspökségi hűbéri tulajdonban lévő Olaszi városrészbe koncentrálódott. A 18. század folyamán a hívek jelentős része németajkú volt, a következő századra e polgári réteg szinte nyomtalanul beolvadt a többségi magyarságba. A ferencesek 1740-es években emelt templomát a 20. század elején alapjaitól átépítették eklektikus stílusban.

szentmise-közvetítés

Statisztikai adatok
Hívek száma: 1813-ban 3524, 1896-ban 6572, 1931-ben 8388. Nyelve: magyar
Filiák
1. SZENT LÁSZLÓ MENEDÉKHÁZ KÁPOLNÁJA 410017 – ORADEA Roman Ciorogariu 28. Titulus: Szent László Búcsú: június 27.
Postacím
410025 – ORADEA Calea Republicii 28 E-mail: olaszi@varad.org
Telefonszám
0259/434094
Szentmisék rendje
hétköznap: 7.00 és 18.00 vasárnap: 8.30, 11.30 és 18.00
Plébános
Szabó Ervin
Segédlelkész
Giosanu Leonard

Szentlélek Római Katolikus Plébánia Nagyvárad Olaszi