Monospetri

Templombúcsú
Krisztus Király Vasárnap
Történelem

Hosszú ideig Margitta filiája volt, a birtokos Klobusiczky család kápolnája volt a misézőhelye. Önálló plébániája 1923-ban létesült, templomát 1926-ban szentelték fel.

Statisztikai adatok
Hívek száma: 1813-ban 387, 1896-ban 435, 1931-ben 725. Nyelve: magyar
Postacím
417018 – PETREU 12. E-mail: monospetri@varad.org
Telefonszám
0359/806151
Plébános
Pitó Lajos
Segédlelkész

Krisztus Király Római Katolikus Plébánia Monospetri