Mezőbikács

Templombúcsú
június 27.
Történelem
A Mezőbikácsi Plébánia 1332 -ben már létezett, és 1813-ban újjáalakult a Gyapjúi lelkészség áttelepítésével.
Anyakönyvek 1778-tól vannak. A plébániaépületet 1812-ben építették fel. A templom alapkövét pedig 1813-ban tették le.  A templom 1822-ben készült el. Építette a Nagyváradi Káptalan. Az elkészült új templomot Haller Ferenc Váradi kanonok áldotta meg.
A templomnak két védőszentje van:
Fővédőszentje: Szent László magyar király,
Társvédőszentje: Szűz Mária Királynő.

Mezőbikács 1374-ben említettik előszőr mint a váradi székeskáptalan birtoka. Maga a község eredetileg nem a mostani helyén állt, hanem emellett délkeletre a Haraszti patak partján emelkedő halmokon, hol középkori kőegyházának alapjai s némi romjai, az 1880-as évek elején még látszottak. Ezt írja róla 1883-ban az akkori plébános: "Kiástuk nagyjából a törökdúlás előtti bikácsi templom alapjának maradványait a Kenderesben. A faltöve telve volt csontvázakkal, alig 50 cm mélyégre a földszinttől. Még lehetne róla alaprajzot csinálni, ha ráérnénk." - Trusza Lajos mezőbikácsi plébános.

Statisztikai adatok
Hívek száma: 1813-ban 274 (szórványaival együtt 555), 1896-ban 576 (szórványaival együtt 1089), 1931-ben 750 (szórványaival együtt 1142). Nyelve: magyar
Filiák
Cséffa, Inánd
Postacím
417148 – BICACI 278. E-mail: mezobikacs@varad.org
Plébános
Fügedy Antal Levente, Dr.
Segédlelkész

Szent László Római Katolikus Plébánia Mezőbikács