Kraszna

Templombúcsú
szeptember 12.
Történelem

A református többségű nagyközség maroknyi katolikus közössége számára a 18. század végén az itt birtokos nagyajtai Cserey Farkas építtetett kápolnát, melyben többnyire szerzetes rendi uradalmi káplánok szolgáltak. 1836-tól káplánság, melyet egyházmegyés papok látták el. Temploma 1858-ban épült.

Statisztikai adatok
Hívek száma: 1813-ban 117, 1896-ban 258 (szórványaival együtt 424), 1931-ben 221. Nyelve: magyar
Filiák
Nagyfalu (Nușfalău)
Postacím
457085 – CRASNA 27. E-mail: kraszna@varad.org
Telefonszám
0260/670508
Plébános
Duma Ferenc
Segédlelkész

Szűz Mária Neve Római Katolikus Plébánia Kraszna