Köröstarján

Templombúcsú
szeptember 12
Történelem

1844-től lelkészség, 1858-tól plébánia. Temploma 1865-1867 között épült a kegyuraságot is gyakorló Vallásalap, továbbá Szaniszló Ferenc püspök és a Jombart család jóvoltából. A telepes katolikus közösség a 19. század elején még többségében németajkú volt, később elmagyarosodtak.

Statisztikai adatok
Hívek száma: 1813-ban 79, 1896-ban 776 (szórványaival együtt 1135), 1931-ben 1158 (szórványaival együtt 1191). Nyelve: magyar
Filiák
Szentandrás
Postacím
417272 – TĂRIAN 51. E-mail: korostarjan@varad.org
Telefonszám
0259/390-148
Plébános
Nagy Tibor
Segédlelkész

Szűz Mária neve  Római Katolikus Plébánia Köröstarján