Királydaróc

Templombúcsú
augusztus 20.
Történelem

Plébániáját 1758-ban alapították, híveinek nagyobb része sváb telepesek leszármazottja, kik idővel elmagyarosodtak. Templomát ugyanakkor kezdték építeni.

Statisztikai adatok
Hívek száma: 1813-ban 361 (szórványaival együtt 380), 1896-ban 784 (szórványaival együtt 950), 1931-ben 761 (szórványaival együtt 1114). Nyelve: magyar
Postacím
447105 – CRAIDOROLŢ 38.

Szent István Római Katolikus Plébánia Királydaróc