Éradony

Templombúcsú
Szentháromság Vasárnapja
Történelem

Uradalmi káplánsága 1777-ben létesült, ferences szerzetesek vezetésével. 1779-től egyházmegyés világi papok látták el. Templomát 1786-ban az itt birtokos Haller család építtette.

Statisztikai adatok
Hívek száma: 1813-ban 64 (szórványaival együtt 139), 1896-ban 182 (szórványaival együtt 419), 1931-ben 402 (szórványaival együtt 528). Nyelve: magyar
Postacím
417571 – ADONI 246 E-mail: eradony@varad.org
Telefonszám
0787819681
Plébános
Kiss Márton
Segédlelkész

Szentháromság Római Katolikus Plébánia Éradony