Bihar

Templombúcsú
augusztus 15
Történelem

A Szent István király alapította bihari püspökség egykori székhelye. A reformáció és a török hódoltság után a katolikus hívek száma igen lassan gyarapodott, plébániáját majd csak 1826-ban állította helyre Vurum József püspök. Kegyura a püspökség volt. Templomát 1824-1826 között építették.

Statisztikai adatok
Hívek száma: 1813-ban 72, 1896-ban 396 (szórványaival együtt 817), 1931-ben 535 (szórványaival együtt 835). Nyelve: magyar
Postacím
417050 – BIHARIA Trandafirilor 65. E-mail: bihar@varad.org
Telefonszám
0259/369591
Plébános
Kiss Albert
Segédlelkész

Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébánia Bihar