Belényes

Templombúcsú
Szentháromság Vasárnapja
Történelem

Ősi plébániáját 1712-ben állította vissza Csáky Imre püspök. Római katolikus uradalmi központként és egyúttal a belényesi medence katolikus szórványainak központjaként a 18. század folyamán a püspökség fokozott figyelmét és törődését élvezte. Rendkívüli művészeti értéket képviselő templomát – melynek felszerelése is igen gazdag – Forgách Pál püspök építtette 1752-től. 1778-tól kegyura a nagyváradi görög katolikus püspök lett (az uradalom átcsatolásával együtt).

Statisztikai adatok
Hívek száma: 1813-ban 401 (szórványaival együtt 417), 1896-ban 602 (szórványaival együtt 790), 1931-ben 628 (szórványaival együtt 832). Nyelve: magyar, csekély részben román
Filiák
Vaskoh(Vașcău) Az ugyancsak római katolikus uradalmi központ Vaskoh egykori plébániája (1741-ben alapította Csáky Miklós püspök) ma Belényes filiája. Templomának helyi fejtésű márványból készült barokk főoltára rangos műemlék, barokk szobrai sajnos ma már hiányoznak. Híveinek száma ma egy tucatnyi. Vaskohn 1813-ban 77, 1896-ban 156, 1931-ben 161 római katolikus élt.
Postacím
415200 – BEIUŞ Samuil Vulcan 13. E-mail: beius@varad.org
Telefonszám
0744797361
Plébános
Jitaru Szél Antal
Segédlelkész

Szentháromság Római Katolikus Plébánia Belényes