Játékos barangolás a zene világában

 

„IV-ik JÁTÉKOS BARANGOLÁS A ZENEVÁRBAN” címmel, a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával, 2017. június 26. - július 1. szerveztük meg zenetáborunkat. Mivel az egyházmegyében Szent László Évet ünnepeltünk, a tábor fő témája is a szent király élete volt. A gyerekek történelmi áttekintést kaptak Szent László életéről, történelméről, a kor zenéjéről, néhány Szent László legendáról.

Ebben az évben meghívott vendégeink és előadók voltak:

·         Szabó Ervin atya, aki a bibliai foglalkozást vezette,

·         Lakatos Attila történész, Szent László koráról adott áttekintést,

·         a Csillagocska néptáncoktatói, népi zenekara néptáncot tanítottak,

·         Az II Pastor Fido régi-zene együttes, Szent László korabeli zeneművekből és hangszerekről mesélt és zenélt a gyerekeknek, sőt együtt adtak elő a gyerekekkel gyermekdalokat,

·         Tempfli Ádám és tanítványai gitáron és citerán zenéltek és kísérték hangszerrel a táborlakók énekét,

·         A Filharmónia vonós zenészei, a “Tánc fejlődése a klasszikus zenében” címmel mutattak be különböző darabokat, Szent László korától a Codex Kájonin át a klasszikusokig, egészen napjainkig,

·         Costin Albert VI-ik osztályos hegedűs diák pedig Bach egyik szólószonátájából játszott, egy részletet

·         a Manus Pulhrae egyesület tagjai, akik a kézműves foglalkozásoknál szakszerű útmutatásokkal segítették a gyermekeket. Ezeken a foglalkozásokon tarisznyát készítettek filcből, amit ki lehetett díszíteni és gipszfigurákat festettek ki.

Az tábor teljes futamideje alatt Szerafina, Rafaella és Erzsébet nővérek és tanítványaik voltak segítségünkre, mint őrzőangyalok.

A Zenetábor célja a napi éneklés megszerettetése a gyermekekkel, a zene segítségével jobban odafigyelni Isten igéjére, megismeri a hangszerek csodálatos sokszínűségét, bővíteni a már meglévő és működő gyermekkórusunkat, megismertetni és megszerettetni a gyermekekkel a néptáncot.

A gyermekek minden reggel 9:00 órától vehették birtokukba a Kanonok sor 13. szám alatt lévő termeket, ahol a reggeli órákban már várták őket a lelkes segítők, a nővérek, az atyák és Oláh Gabriella, székesegyházi kántor. A reggeli gyülekezés után közös imával és interaktív bibliaórával folytatódott a nap. Uzsonna következett, majd énektanulás hangszerekkel (gitár, furulya, hegedű, stb.). Az énekes foglalkozás után közös játék következett a szabadban és utána az arra a napra meghívott vendég zenészek muzsikájában gyönyörködtünk és tudhattunk meg sok érdekességet azokról a hangszerekről amelyek megszólaltak.

Lehetőségünk volt megtekinteni egy rögtönzött sporttánc bemutatót is, amit két táborlakó gyermek mutatott be (latin-amerikai egyveleg). Róluk tudni kell, hogy több díjat nyertek, köztük tavaly országos első díjat a saját korosztályukban.

Az idei évben is örömmel fogadtuk a Csillagocska népi zenekarát és Benedek Árpád néptáncoktatót. A népdal és a néptánc elnyerte minden gyermek tetszését, mi pedig reménykedünk benne, hogy sikerült a népzene és néptánc szeretetének kicsírázott magját ápolni gyermekeink szívében, amely később bő termést hozva alapjául szolgálhat zenei kultúrájuknak. Hisszük és reméljük, hogy ezekkel a játékos zene- és táncórákkal felébresztjük bennük ez irányú érdeklődésüket és ez által is boldogabbak és többek lehetnek.

A székesegyház gyermekkórusának is hagytunk lehetőséget a bemutatkozásra. Rögtönzött koncertjükkel akartuk bemutatni tevékenységüket, remélve hogy több gyermek kedvet kap a kórusban való éneklésre.

A tábor zárónapján, közös szentmisén vehettünk részt, amin a gyermekek végezték a zenei szolgálatot, megszólaltatva azokat az énekeket, amiket a tábor ideje alatt tanultak. A szentmise után családos táncházzal zártuk a Zenetábor kapuit, azzal az elhatározással, hogy jövőre újból találkozunk!

A Zenevár fő mottója egy Szent Ágoston idézet, mely szerint: „aki szépen énekel, kétszer imádkozik”.

Támogatóink:

·         fő támogató: Római Katolikus Püspökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

·         a vincés nővérek: Szerafina és Rafaella munkájukkal és szeretetükkel, míg Renate nővér - édességgel

A táborba 137 gyermek jelentkezett és 113 gyermek volt jelen a foglalkozásokon.