Zarándoklat Szent László sírjához

A Váradi Esperesi kerület kezdeményezésére 2015. május 31-én, vasárnap 16.15 órakor újra gyalogos zarándoklatra indul Nagyvárad népe a várad-velencei római katolikus templomtól Szent László király sírjához, a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyéhez, a nagyváradi várhoz. A zarándoklat végén Böcskei László megyéspüspök 17.00 órakor Szent László királynak, az egyházmegye alapítójának közbenjárását kérve szentmisét mutat be a nagyváradi Vártemplomban. A szentmise szónoka P. Orbán Mihály SJ jezsuita szerzetes lesz. A szentmise után a zarándokok a Boldogságos Szűz közbenjárását kérik az ő tiszteletére szentelt első székesegyház helyén felállított Mária oltár körül. A nagyváradi egyházmegye minden plébániájának híveit nagy szeretettel várják a várad-velencei római katolikus templomhoz 2015. május 31-én 16.00 órára. Ezen a napon a város többi templomában elmaradnak az esti szentmisék.