Zarándoklat Mária Radnára

 

„Máriához, drága Szűzanyánkhoz tisztelettel járulunk.” Az előző évekhez hasonlóan 2012. szeptember 8-án, szombaton Szűz Mária születésének ünnepén a nagyváradi egyházmegye papjai és hívei a főpásztor vezetésével az Arad megyei Mária Radnára zarándokolnak, ahol közösen vesznek részt a 11.00 órakor kezdődő ünnepi szentmisén, melyet Excellenciás Tomo Vukšić boszniua-hercegovinai tábori püspök, valamint Excellenciás Martin Roos temesvári- és Excellenciás Böcskei László nagyváradi megyéspüspök mutat be német, magyar, illetve román nyelven. A szentmisét követően Megváltónk értünk vállalt életáldozatán elmélkedve keresztúti ájtatosságon vesznek részt a nagyváradi zarándokok. Ezan a napon a nagyváradi székesegyházban reggel 8.00 órakor és este 18.00 órakor lesznek szentmisék.