Urunk Megjelenésének ünnepe - Vízkereszt

Vízkereszt az egyik legrégibb egyházi ünnep, a 4. századig Jézus születésnapját és az évkezdetet is ezen a napon ünnepelték. Az egyház ezen a napon emlékezik meg a napkeleti bölcsekről és ezen a napon szentelik meg templomainkban a vizet. Ezzel a vízzel hinti meg a pap a lakásokat, amikor a házszentelés alkalmával elviszi a karácsonyi örömhírt a családokhoz és együtt imádkoznak Isten áldását kérve az új esztendőre. Az ajtófélfára ilyenkor felkerül a kereszt jele, az évszám és a három betű: C, M, B, ami egyik értelmezés szerint a három napkeleti bölcs latin nevének kezdőbetűi (Caspar, Melchior, Balthasar), másik értelmezés szerint pedig az áldás latin szövegére utal: Christus Mansionem Benedicat! (Krisztus áldja meg ezt a hajlékot!).

 

2018. január 6-án, szombaton, Vízkereszt ünnepén (más néven Urunk Megjelenésének ünnepén) a nagyváradi székesegyházban 8, 11, és 18 órakor lesznek szentmisék. Az ünnepi szentmisét 11 órakor Böcskei László megyés püspök mutatja be, mely szentmise előtt a főpásztor elvégzi a vízszentelés szertartását.