Vízkereszt - Urunk Megjelenésének ünnepe

Vízkereszt az egyik legrégibb egyházi ünnep, a 4. századig Jézus születésnapját és az évkezdetet is ezen a napon ünnepelték. Az egyház ezen a napon emlékezik meg a napkeleti bölcsekről és ezen a napon szentelik meg templomainkban a vizet.Ezzel a vízzel hinti meg a pap a lakásokat, amikor a házszentelés alkalmával elviszi a karácsonyi örömhírt a családokhoz és együtt imádkoznak Isten áldását kérve az új esztendőre. Az ajtófélfára ilyenkor felkerül a kereszt jele, az évszám és a három betű: C, M, B, ami egyik  értelmezés szerint a három napkeleti bölcs latin nevének kezdőbetűi (Caspar, Melchior, Balthasar), másik értelmezés szerint pedig az áldás latin szövegére utal: Christus Mansionem Benedicat! (Krisztus áldja meg ezt a hajlékot!).

2014. január 6-án, hétfőn, Vízkereszt ünnepén a székesegyházban vasárnapi miserend van érvényben: reggel 8.00, 10.00, 11.30, és este 18.00 órakor lesznek szentmisék. Az ünnepi szentmisét 10.00 órakor Böcskei László megyéspüspök mutatja be, mely szentmise előtt a főpásztor elvégzi a vízszentelés szertartását.