Főpásztori látogatás Szalárdon

Excellenciás Böcskei László megyéspüspök folytatja a plébániák meglátogatását az Egyházi Törvénykönyv által is előírt visitatio canonica formájában. A főpásztor ezen a héten két napot tölt a szalárdi plébánián, ahol betekintést nyer a lelkipásztori tevékenységekbe, kedden találkozik az egyháztanács tagjaival, csütörtökön a helyi temetőbe látogat, találkozik a polgármesterrel és felkeresi a plébánia ágyhozkötött, beteg híveit. A kánoni látogatás 2013. október 27-én, vasárnap 10.30 órakorkezdődőünnepélyes szentmisével ér majd véget.