Főpásztori látogatás a bihari plébánián

Az Egyházi Törvénykönyv előírásainak megfelelően a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye főpásztora ebben az évben folytatja a kánoni látogatást (visitatio canonica). Ez a hivatalos látogatás alkalmat ad arra, hogy a megyéspüspök közelebbről megismerje az egyházközségek életét, egy tiszta képet kapjon a plébániák lelkipásztori, közigazgatási és szociális tevékenységéről. Jó alkalom ez arra is, hogy a megyéspüspök a plébánián szolgálatot teljesítő papokkal és laikusokkal átbeszélje az egyházközség kihívásait, illetve jövőbeni terveit.

A három napos látogatás alkalmával a főpásztor betekintést nyer a plébánián zajló lelkipásztori tevékenységbe, különös figyelmet fordítva a hitoktatásra és a szentségek kiszolgáltatására; megvizsgálja továbbá a plébánia ingó- és ingatlan javainak, a templomok és temetők kezelését, illetve az egyházközség jövőre vonatkozó terveit, elképzeléseit.

A főpásztor külön találkozik az egyházközségben szolgálatot teljesítő laikusokkal: a plébánia alkalmazottaival, az egyháztanács-, illetve az egyházközségi csoportok és egyesületek tagjaival, a plébánia ágyhoz kötött, beteg híveivel, illetve a település világi vezetőjével, a polgármesterrel.

A visitatio canonica vasárnap egy ünnepélyes szentmisével ér véget, amikor a főpásztor összefoglalja a találkozások, beszélgetések alkalmával szerzett tapasztalatait. 

Ezen a héten a főpásztor a bihari plébánián tesz kánoni látogatást, melynek lezárásaként 2015. március 22-én, vasárnap 10.00 órakor mutat be szentmisét a helyi plébániatemplomban Szabó Ervin plébános koncelebrálásával.