Vesperás Boldog Bogdánffy Szilárd tiszteletére

 

2015. február 21-én, szombaton Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú-püspök születésének 104. évfordulóján, a 18.00 órakor kezdődő esti dicséret keretében ismét átadásra kerül A hit szolgálatában elnevezésű érdemérem, melyet az egyházmegye főpásztora 2012 végén alapított. Az idei évben is több felterjesztés érkezett a Püspöki Hivatalhoz, melyeket a főesperesek testülete és az erre kijelölt bizottság megvizsgált, majd kiválasztotta azt a személyt, aki átveszi az egyházmegyei érdemérmet. A kiválasztott személy Herman Mária, a vaskói egyházközség híve, aki szerényen és hűséggel hosszú évtizedek óta áll az egyházközség szolgálatában. Életpéldájával és kitartó felelősségvállalásával kitűnt a hitnek a szolgálatában és a hívek előtt köztiszteletnek örvend. Jelen érdemérem átadásakor gondolunk mindazokra, akik nem feltűnő módon, hanem csendesen végzik szolgálatukat Isten dicsőségére és a lelkek javára. A Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú-püspök tiszteletére bemutatott esti dicséretre várjuk az egyházmegye papjait és híveit, hogy közösen imádkozzunk az Istent és embereket hűséggel szolgáló lelkekért.