Szentmise a Vártemplomban

2013. november 17-én, a hónap harmadik vasárnapján 16.00 órakor a váradi székeskáptalan tagjai, a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen, esti dicsérettel (vesperás) egybekötött szentmisét végeznek a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, a nagyváradi Vártemplomban. A szentmise főcelebránsa Nagyságos és Főtisztelendő dr. Lőrincz Ottó nagyszalontai esperes-plébános-kanonok.