Káptalani szentmise a Vártemplomban

2011. november 20-án, Krisztus Király ünnepén, a hónap harmadik vasárnapján 16.00 órakor, a váradi székeskáptalan tagjai a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen szentmise keretében elvégzik az esti dicséretet (vesperást) a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, a nagyváradi Vártemplomban. A szentmisét  Rajna József plébános, kanonok mutatja be. A váradi püspökség első székesegyházának és Szent László király egykori sírjának helyén tartandó rendszeres káptalani miséket az egyházmegye zarándoklati napján, húsvét ötödik vasárnapján hirdette meg Böcskei László megyéspüspök.