Szentmise a Vártemplomban

2013. október 20-án, a hónap harmadik vasárnapján 16.00 órakor a váradi székeskáptalan tagjai, a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen, esti dicsérettel (vesperás) egybekötött szentmisét végeznek a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, a nagyváradi Vártemplomban. A szentmise főcelebránsa Nagyságos és Főtisztelendő Májernyik Mihály margittai esperes-plébános-kanonok.