Káptalani szentmise a Vártemplomban

 

2012. augusztus 19-én, a hónap harmadik vasárnapján 16.00 órakor a váradi székeskáptalan tagjai, a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen, esti dicsérettel (vesperás) egybekötött szentmisét végeznek a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, a nagyváradi Vártemplomban. A szentmisét  Ns. és Ft. Pálos István főesperes, nagyvárad-szőllősi plébános-kanonok mutatja be.  A szentmisét követően a jelenlévők kifejezhetik tiszteletüket Szent István király ereklyéje előtt.