Szentmise Szent László sírjánál

2015. július 19-én, a hónap harmadik vasárnapján 16.00 órakor a nagyváradi székeskáptalan tagjai, a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen, esti dicsérettel (vesperás) egybekötött szentmisét végeznek a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, Szent László király sírjánál. A szentmise főcelebránsa és szónoka Dr. Lőrincz Ottó, kanonok, nagyszalontai esperes-plébános lesz.