Káptalani szentmise a Vártemplomban

 

2012. június 17-én,a hónap harmadik vasárnapján 16.00 órakor a váradi székeskáptalan tagjai, a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen, esti dicsérettel (vesperás) egybekötött szentmisét végeznek a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, a nagyváradi Vártemplomban. A szentmisét Rajna József főesperes, fugyivásárhelyi plébános-kanonok mutatja be.