Káptalani szentmise a Vártemplomban

2013. március 17-én, a hónap harmadik vasárnapján 16.00 órakor a váradi székeskáptalan tagjai, a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen, esti dicsérettel (vesperás) egybekötött szentmisét végeznek a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, a nagyváradi Vártemplomban. A szentmisét bemutatja Ns. és Ft. Pálos István főesperes-kanonok, nagyvárad-szőllősi plébános.