Találkozás a tengerentúli magyar hívekkel

2014. május 26-június 5. között  Böcskei László nagyváradi megyéspüspök a helyi magyar közösségeket erősítendő látogatást tesz a Passaic-ban (New Jersey állam) található Szent István királyról nevezett plébánián, amely a térségben élő magyar ajkú római katolikus hívek lelkipásztori ellátását  biztosítja. A plébániát Vas László, nagyváradi egyházmegyés lelkipásztor vezeti, aki a Chicago-i plébániáról költözött ide 7 évvel ezelőtt. A lelkipásztori tevékenység a kimondottam templomi szolgálat mellett a szórványra jellemző sajátságos feladatok megszervezését és lebonyolítását is jelenti: pl. a gyermekek és fiatalok anyanyelvi oktatását biztosító szombati iskola irányítása, valamint a közösség építése és erősítése a nemzeti identitás megőrzése érdekében. A magyar nyelvű lelkipásztorkodás mellett, a plébános az angolul beszélő hívek ellátását is biztosítja.

Csütörtökön, május 29-én Böcskei László nagyváradi megyéspüspök találkozott a helyi főpásztorral, Arthur Serratelli megyéspüspökkel, akivel kötetlen beszélgetést folytatva megismerhette a helyi lelkipásztori munka kihívásait és lehetőségeit. A patersoni egyhámegyében szolgálatot teljesítő lelkipásztor munkájának fontosságáról is értesülhetett a nagyváradi püspök, aki megelégedéssel nyugtázta, hogy Ft. Vas László hasznos és szükséges feladatok ellátását vállalta fel az amerikai magyarok szolgáltában. A délután bemutatott magyar nyelvű szentmisét követően a főpásztor az egyháztanács tagjaival folytatott kötetlen beszélgetést a plébánia alagsorában kialakított közösségi teremben

A húsvét 7. vasárnapján, június 1-én 10.00 órakor bemutatott szentmisén, amelyre a templom felszentelésének 110. évfordulóján szervezett ünnepségsorozat részeként került sor, Böcskei László nagyváradi megyéspüspök a hálaadásra, a hit megőrzésére és továbbadására, valamint a Szentlélek ajándékainak befogadására buzdította a jelenlévő magyar, angol és német ajkú híveket.  A szentmisét követően közös ebéden vettek részt a közösség tagjai, majd a gyermekek kulturális műsorával ünnepélyesen lezárták a szombati iskola 2013/2014-es tanévét.

A helyi közösség tagjai hálás szívvel mondtak köszönetet a főpásztor látogatásáért és további támogatásukról biztosították.