Úrnapja a Székesegyházban

 

Szentháromság vasárnapját követő csütörtökön a Katolikus Egyház az Úr Testének és Vérének ünnepét, ismertebb nevén Úrnapját üli. Ezért 2011. június 23-án, csütörtökön 18.00 órakor Böcskei László megyéspüspök a helyi hagyomány szerint város papjaival és híveivel közösen ünnepi szentmisét mutat be a Székesegyházban. A szentmisét követően kerül sor az úrnapi körmenetre a Püspöki Palota kertjében, melyre a főpásztor külön meghívta a város plébániáinak ezévi elsőáldozóit és megbérmáltjait.

 „Az Eucharisztiában az Úr mindig a világ felé indul, és az Oltáriszentségnek ez az egyetemes jelenléte nyilvánul meg az Úrnapi körmenetekben. A kenyér színe alatt jelenlévő Krisztust elvisszük a világba, miközben a világ az utakat, a házakat, a hétköznapok életét Jézus jóságára bízza. Bárcsak útjaink mindig Jézus útjai lennének, otthonaink az Ő otthonai, hogy Jézus elé tárhassuk a betegek szenvedését, a fiatalok és az idősek magányát, a kísértéseket és a félelmeket – azaz egész életünket.“ (XVI. Benedek pápa)