Újmise Kisjenőben

 

Bakos Gábor atya, akit 2015. július 4-én, szombaton szentelt pappá a nagyváradi székesegyházban Böcskei László megyéspüspök, első szentmiséjét szülővárosában, az Arad megyei Kisjenő római katolikus plébániatemplomában mutatta be, július 5-én, vasárnap 16.00 órakor, nagyszámú papság (harminc pap volt jelen a Nagyváradi és Temesvári Egyházmegyékből), rokonság és hívek ünneplő jelenlétében. Az újonnan felszentelt pap, a több mint 800 éves, Fehér-Körös partján fekvő település szülöttének primíciás miséje, az 1777-ben épült és Szent Mihály főangyal tiszteletére szentelt plébániatemplomban volt.

Bakos Gábor a település negyedik felszentelt papja, itteni születésű a két híres főpap, Radnai Farkas püspök (1848-1935) és Boros Béla címzetes érsek (1908-2003). A templomban emléktábla és bronzdombormű áll emlékük tiszteletére.

A szentmise szónoka Pék Sándor nagyváradi esperes-plébános volt. Az újmisés papot egykori plébánosa Pántya Elemér, valamint az egyházközség jelenlegi plébánosa Groza Dániel köszöntötték.

A szentmise csodálatos zenei szolgálatát a nagyváradi székesegyház Szent László ének és zenekara nyújtotta.

A szentmise végén Bakos Gábor atya újmisés áldását adta szüleire, rokonaira, a résztvevő paptestvérekre, a ministránsokra és a hívekre.

 

Szebeni Lajos,

Nagyvárad

 

KÉPSOROZAT