Lelkigyakorlat a Szent László templomban

A török uralom alóli felszabadulást követően az 1693-ban újraalakított nagyváradi latin szertartású székeskáptalan fogadalommal  kötelezte el magát, hogy hálaadásul és engesztelésül minden évben a farsang utolsó három napján szentségimádást tart. Amikor Csáky Imre bíboros, püspök felépíttette az új székesegyházat, a mostani Szent László templomot, a székeskáptalan fogadalma teljesítésének helyéül ezt a templomot választotta. Az utolsó néhány évet kivéve, azóta rendszeresen megtartották a fogadalmat. Hitünk és közösségeink megerősítését szolgálva szeretnénk ezt a hagyományt a XVI. Benedek pápa által meghirdetett Hit Évében  újjáéleszteni.

Ennek megfelelően 2013. február 10-12. között lelkigyakorlatra várnak mindenkit a nagyvárad-újvárosi Szent László plébániatemplomba. Mindhárom napon 16.00 órától szentségimádást tartanak, majd 17.00 órától szentmisét mutatnak be. A szentségimádások megszervezéséről a vincés- és a ferences nővérek, illetve a Szent Pál közösség és a Mária Légió tagjai gondoskodnak. A szentmiséket bemutatja és elmélkedéseivel a jelenlévőket buzdítja Excellenciás Gyulay Endre nyugalmazott szeged-csanádi püspök. A szervezők – a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség és a nagyvárad-újvárosi Szent László Római Katolikus Plébánia – nagy szeretettel várnak mindenkit.