Ifjúsági lelkigyakorlat Tótiban - beszámoló

 

 

Krisztus szeret téged mottóval szerveztek ifjúsági lelkigyakorlatot a székelyhídi és a margittai esperesi kerületekhez tartozó plébániák fiataljainak március 6-8. között a Bihar megyei Tótiban.

 

A tóti házigazdák és a micskei főszervező fiatalokon kívül még hat plébánia küldött fiatalokat erre a lelki programra. A Margittáról, Mihályfalváról, Éradonyból, Székelyhídról, Szalacsról, Szentjobbról érkezett fiatalokat nagyon jól előkészített, komoly és mélyen elgondolkodtató előadások várták. Tyepák László tisztelendő úr öt elmélkedést készített elő, melyek egymásra épülve bőséges anyagot szolgáltattak a kiscsoportos beszélgetésekhez.  A fiatalok nagyon nyitottan és igazi lelki komolysággal fogadták az elmélkedéseket. A lelkigyakorlat végén írt beszámolójukban is olvashattuk, hogy a hallottak mélyen lelkileg megérintették őket:

 

-          “Én még soha nem voltam lelkigyakorlaton, de ez így elsőnek nagyon jó volt és remélem még lesz hasonló. A lelkigyakorlat végére megerősödött a hitem és elhiszem, hogy Istennek célja van velem. Tudom, hogy mindaz, ami velem történik, az a hasznomra válik.” (margittai fiatalok)

-          “Az elmélkedésekben sokat hallottunk a szeretetről: először önmagunkat kell szeressük, hogy másokat is értékelni tudjunk. Megtanultuk László atyától, hogy a szeretet alapja a hit: amikor elhisszük, hogy Isten alkotott minden embert, akkor tudjuk igazán értékelni és szeretni testvéreinket, mint Isten alkotásait.” (székelyhídi fiatalok)

-          “Számunkra a lelkigyakorlat egy nagy előrelépés volt az Isten felé vezető úton. Ez idő alatt megerősödött az Istenbe vetett hitünk és jobban megéreztük Isten felénk irányuló szeretetét.” (szalacsi fiatalok)

-          “A lelkigyakorlat fölnyitotta a szemünket arra, hogy Isten szeretete feltétel nélküli. Egyedül Ő az, akire mindig számíthatunk, aki elfogad minket és úgy szeret, ahogy vagyunk, hibáinkkal együtt.”  (érmihályfalvi fiatalok)

-          “E lelkigyakorlat alatt sikerült eléggé magamba tekintsek. Sikerült megbizonyosodnom arról, hogy Jézus nagyon szeret engem és minden embertestvéremet.” (szentjobbi fiatalok)

-          “Nagyon remélem, hogy László atya még nagyon sok ilyen lelkigyakorlatot fog szervezni.” (éradonyi fiatalok)

-          “Lelkileg feltöltődtünk, új barátokat szereztünk, jól éreztük magunkat és még közelebb kerültünk Istenhez. Az elmélkedések nyomán mindenkiben legbelül meggyúlt egy szikra, amiből reméljük, hogy tűz lesz.” (tóti fiatalok)

 

A Micskéről érkezett fiatalok, akik egyébként a szervezésben és a csoportos beszélgetések levezetésében is nagyon ügyeseknek bizonyultak, a következőket írták a lelkigyakorlatról: “Mikor Isten szeretetét megtapasztaljuk akár áldás, akár lecke formájában, gyakran állunk előtte értetlenül. A kulcs, a kérdéseinkre a válasz a feltétel nélküli hit. A hitből pedig szeretet fakad és nekünk keresztény fiataloknak feladatunk, hogy meglássák életünkön, hogy Isten gyermekei vagyunk, és ez a tettekben megnyilvánuló szereteten keresztül lehetséges.”

 

A fiatalok beszámolóit olvasva teljes mértékben meggyőződtem arról, hogy mennyire éhezik és szomjazzák az igazságot. Nagyszerű, hogy egyházmegyénk egyre több lehetőséget biztosít az ifjúsági lelkigyakorlatokra, mert nagy igény van ezekre. Az ilyen és hasonló lelki élmények fogják megerősíteni a jövő keresztény ifjúságát a hitben és a Jézus Krisztus mellett való kitartásban.

 

    

 

 

Kertész Szerafina vincés nővér

 

KÉPSOROZAT