Teológiai felvételi a Szt. László Iskolában

 

Ha olyan iskolát keresel, amely keresztény értékrendre épített, korszerű nevelést és a modernkor igényének megfelelő tudományos képzést biztosít, akkor a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológia Líceumban van a helyed!

 

-          Teológia – intenzív angol osztály – 28 hely

o   ha ezt az osztályt választod, akkor nem szükséges részt venned a számítógépes elosztásban; egy eséllyel több nyílik számodra, olyan iskolában tanulni, amit te választasz

o   keresztény alapú szaktantárgyak tárháza áll rendelkezésedre és heti 4 angolóra

o   helyi és nemzetközi versenyek, zarándoklatok, kirándulások, lelki napok gazdagíthatják szellemi-erkölcsi életedet, és német nyelvet tanulhatsz heti 2 órában

o   a felvétel felekezeti hovatartozástól független

 

Felvételi vizsgatételek hittanbóla teológia – intenzív angol szakra

 

Könyvészet:Bajtai Zsigmond, Aki hisz üdvözülc. hittankönyv, Gyulafehérvár 2001.

TÉTELEK:A kinyilatkoztatás, A Biblia, Az apostoli hitvallás: Hiszek egy Istenben, A teremtés és gondviselés, Isten terve az emberrel, A Fiúisten érettünk emberré lett (Jézus születésének hírüladása Lk 1, 26-38, Jézus születése, A napkeleti bölcsek hódolata), Jézus példabeszédei (A tékozló fiú története Lk 15, 11-32), Legyen meg a Te akaratod (Jézus szenvedése: Nagycsütörtök, Nagypéntek), Föltámadt és fölment a mennybe (Húsvét és Jézus mennybemenetele), Szentlélek (Pünkösd),  Szentháromság, Jézus Egyháza.

A vizsgára való beiratkozáshoz szükséges íratok:

-          beiratkozási űrlap

-          személyazonossági igazolvány másolata (akinek nincs, akkor születési bizonyítvány másolata)

 

Beiratkozás időpontja a hittanvizsgára a teológia osztályba és a vizsga időpontja:

 

- 2017. május 22-23., 8-15 óra közöttbeiratkozás az iskola titkárságán

 

- hittanvizsga: 2017. május 26., péntek,reggel 9 órától szóbeli, 11 órától írásbeli vizsga a megadott tételek alapján

 

- eredményhirdetés: 2017. május 29.

 

Beiratkozáshoz szükséges íratok (a VIII. osztályos vizsga után):

-          beiratkozási űrlap

-          személyazonossági igazolvány másolata (akinek nincs, akkor születési bizonyítvány másolata)

-          a VIII. osztály egységes dolgozatának eredményét bizonyító okirat

-          anyakönyvi kivonat az V-VIII. osztály átlageredményéről, valamint a magaviseleti jegyről (10-es magaviseleti jegy szükséges)

-          nyilatkozat a tanuló és szülő részéről, hogy egyetért az iskola rendszabályzatával

-          egyházi ajánlás,orvosi igazolás

 

Kollégium:A IX. osztályba bejutott diákok szállást igényelhetnek a Caritas Catolica bentlakásában. A kérvényt a Caritas Catolica irodájában (Kanonok sor 21 sz.) titkárságán lehet benyújtani.

 

A valláspróba tételeiért vagy egyéb tájékoztatásért fordulj az iskola titkárságához az alábbi címen:

Nagyvárad, Partenie Cosma u. 3-5-7. sz.

Tel: 0359 41 11 21

Szeretettel várunk minden kedves diákot!