Templomot áldottak meg Hegyközújlakon

 

2015. szeptember 19-én, szombaton 17.00 órai kezdettel, Exc. Böcskei László nagyváradi római katolikus megyéspüspök ünnepélyes szentmise keretében áldotta meg a belsőleg felújított hegyközújlaki templomot. A Nagyváradhoz közeli, észak-keleten fekvő hegyközi települések római katolikus híveit, így a hegyközújlaki egyházközséget is, amely filía, a hegyköztótteleki Szent József plébánia valamint a hegyközcsatári Szűz Mária neve plébánia látja el, amelyeknek plébánosa 2014. szeptemberétől Kruzslitz Imre.

A hegyközújlaki  kápolna-templomot 1739-ben gróf Csáky Miklós (1698-1757) váradi püspök építtette Nepomuki Szent János tiszteletére, a tornyát az 1960-as években építették rá, egykori esperes-plébánosa Binder György (1929-2007) idején. Az idők múlásával a templom állapota megromlott így szükségessé vált felújítása. A helyi hívek áldozatos hozzájárulásával, adományaikkal és munkájukkal, a nagyváradi püspökség jelentős támogatásával, pályázattal, a helyi önkormányzat segítségével, a templom belsőt 3 hónap alatt sikerült felújítani. Festéssel, padlózat  és a villanyhálózat cserével, valamint a szobrok restaurálásával, újravarázsolták a templombelsőt. A plébános a szentmise elején köszöntötte a főpásztort, a vendég paptestvért, aki egykor itt szolgált, Szebeni Sándor és Somogyi Lajos Hegyközpályi polgármestereket és a megjelent ünneplő híveket,  és a máshonnan ide érkezett zarándokokat. Megköszönte a közösség hozzáállását a felújításban, névleg is kiemelve Csipai Ferenc gondnok, Vincze Gyula harangozó munkáját, Géczy János villanyszerelését, valamint Marján János és Szilágyi Gyula irányítása alatt a kőműves és festési munkálatokat, valamint a hölgyeknek akik takarítottak és a mai ünnepre virágokkal feldíszítették a templomot. Ezután a főpásztor körbejárva megáldotta a templombelsőt. Szent Márk evangéliumát (Mk 9,30-37) a vendég köröstarjáni plébános Barbut Péter olvasta fel. Szentbeszédében Böcskei László püspök utalva az evangélium tanítására, hangsúlyozta az alázatosságot  és a gyermeki lelkület tisztaságát, majd Isten áldását kérte a megújult templomra és mindazokra akik ezt a felújítási munkát végezték, köszönet és hála a megvalósításokért, a Jóisten dicsőségére és mindannyiunk örömére. Rámutatott hogy nemcsak az épület, a templom fontos, ahol Isten világával találkozhatunk , aki mindenkor és mindenhol felkarol minket, hanem a hívek közössége is, hitünk megélése. A szentmise végén áldását adta e kis számú, de nagyon lelkes hívek közösségére. A szentmise felemelő zenei szolgálatát a hegyköztótteleki plébánia kórusa látta el, Miklós Spurigán Zoltán kántor vezetésével.

A vendéglátók szeretetük jeléül, az ünnepi szentmise résztvevőit agapéra hívták meg.

 

Tudósítás és fotó,

Szebeni Lajos

 

KÉPSOROZAT