Templombúcsúk az egyházmegyében

- 2016. augusztus 20-án, szombaton 12.00 órakorGiosanu Leonard micskei plébános tartja a királydaróci plébániatemplom búcsús szentmiséjét.

- 2016. augusztus 21-én, vasárnap

12.00 órakor Szigeti Antal békéscsabai plébános tartja a Szent István tiszteletére szentelt nagyszalontai plébániatemplom búcsús szentmiséjét;

12.00 órakor a bihari plébániatemplom búcsús szentmiséjét Pálos István nagyvárad-szőllősi plébános tartja;

16.00 órakorBarta Barnabás szatmári püspöki titkár Krasznacégényben tart búcsús szentmisét.