Templombúcsúk Nagyváradon

·        2017. június 27-én, kedden tartják a Szent László tiszteletére szentelt nagyvárad-újvárosi templom búcsúünnepét. A 18.00 órakor kezdődő szentmise szónoka Fazakas Z. Márton O.Praem. csornai premontrei apát.

·        2017. június 28-án, szerdán 18.00 órakor tartják a nagyváradi Szent László menedékház kápolnájának búcsús szentmiséjét.