Körmenetes templombúcsút ünnepeltek Nagyszalontán

 

A nagyszalontai római katolikusok Szent István tiszteletére felszentelt templom búcsúünnepének alkalmából 2015. augusztus 16-án közösen ünnepeltek, a városban körmenetet tartva, nyilvánosan megvallva így a nagyszalontaiak előtt, a város magyar lakósságanak egymás iránti tiszteletét és összetartozását.

A római katolikus templom 1876. augusztus 20-án, Szent István király tiszteletére lett felszentelve. A nagy szárazság okozta éhség elől 1863-ban Kecskemétről egy római katolikus vallású csoport menekült át és telepedett le Nagyszalontán.  A helyi református közösség felekezeti hovatatrozásuktól, hitüktől és imaéletüktől függetlenül befogadták őket és segítettek rajtuk. A keresztény hozzáállást értékelték a Kecskemétről ide költözött római katolikus hívek, és hogy még közelebb kerüljenek a magyar reformátusokhoz, később felépített templomukat Szent István király oltalmába ajánlották.

A 12.00 órakor kezdődő szentmisét Bohács Sándor, egykori szalontai plébános celebrálta, vele együtt miséztek Fügedi Antal mezőbikácsi, Jitaru Antal belényesi és Kiss Márton bélfenyéri plébánosok. A főcelebráns a jelenlevő híveknek kifejtette többek között azt a tényt, hogy maga a király neve – István – a kereszténységben koronát, erős koronát jelent. István király, az evangéliumot nemcsak hallgatta, hanem családjával együtt meg is élte.

II. Szilveszter pápától koronát kért, és kapott is egy megbízással együtt: „Gyökereztesse meg a kereszténységet.” Szent István országunk, népünk vezetőjévé vált. Sírja sok magyar búcsújáró helye lett. Bohács Sándor atya e gondolattal zárta beszédét: „Szent István legyen pártfogónk!”

Az új kenyeret Lőrincz Ottó plébános szentelte meg, majd Ardai Erika tiszteletesasszony megáldotta. Török László polgármesternek jutott a felszelés feladata.

A templombúcsú a Nagyszalontán már hagyományossá vált ünnepi körmenettel zárult.

 

Tudósítás és fotó: Morar Viktória

 

KÉPSOROZAT