Templombúcsú az irgalmas-rendiek templomában

Tiszteletet kell adnunk a jelenlétükért, odaadást a jóakaratukért, bizalmat az őrségért. (Szent Bernát az őrzőangyalokról) 2010. október 2-án, szombaton18.00 órakora Szent Őrzőangyalok oltalma alatt álló irgalmas rendi templomban Ft. Gyenge Béla, nagyszalontai plébános tartja a búcsús szentmisét.