Templombúcsút ünnepeltek Bélfenyéren

 

Vasárnap, 2105. szeptember 6-án ünnepelték Bélfenyéren a Szűz Mária tiszteletére szentelt templom búcsúját. A 12.00 órakor kezdődő szentmisének mindjárt az elején kiderült, hogy a szerény létszámú kis faluban nagy ünnep van, hiszen a “Nyíljon ki szívetekben…” kezdőéneket a Nagyváradi Székesegyház Énekkara és Szimfonikus Zenekara előadásában hallgathatták a hívek.

A szentmise főcelebránsa  Bărbuț Péter köröstarjáni plébános volt, koncelebráltak Lőrincz Ottó esperes-kanonok Nagyszalontáról, Fügedi Antal Levente atya Mezőbikácsról, Sheck László atya és Terec Mihai görög katolikus atya Tenkéről, valamint Kiss Márton bélfenyéri plébános.

Tenkéről, Görbedről, Nagyszalontáról, Nagyváradról, Bélből és Marosvásárhelyről érkeztek vendégek Bélfenyérre, hogy együtt ünnepeljenek a falubeliekkel.

Bărbuț Péter atya prédikációjában elmondta, hogy egy születésnapra gyűlt össze az ünneplő közösség, az Égi Édesanya, Szűz Mária születésnapjára, aki elfogad és szeret bennünket, mindannyiunkat.

Mária vállalta, hogy ő lesz a Megváltó édesanyja. Élete tele volt akarattal és szeretettel. Mindnyájan Mária gyermekei lettünk, amikor Jézus a kereszten ezeket a szavakat mondta: „Asszony, nézd a fiad! Aztán a tanítványhoz fordult: Nézd az  anyád!”

Mária az angyalnak “Legyen nekem az Úr igéje szerint” szavakkal felelt. Megérezte az ő küldetésének a fontosságát. Péter atya felhívta a hívek figyelmét a szentáldozás fontosságára is: “Égi édesanyánk ünnepét szentáldozással kell ünnepeljük.” Kövessük Mária életpéldáját. Ne herdáljuk el az életünket. Fontos az, amit magunk után hagyunk hátra. A Mennyei Atya meg fogja kérdezni, hogy mivel töltöttük az időnket, mit tettünk az életünkben.

A szentmise végén Kiss Márton atya megköszönte a lelkipásztorok, az énekkar, zenekar és Kristófi János karnagy szolgálatát.

A lélekemelő szertartás után az ünneplő közösség szeretetvendégségen vett részt a Bunyita-ház udvarán.

 

Petran Balázs Natália

Fotó: Kovács Melinda

 

KÉPSOROZAT